Pateicības diena

Publicēts: 02.05.24

Pavasaris Latvijā ir visbrīnišķīgākais laiks. Kaut arī satraucamies par ievziedu laika salnu nokostajiem ziediem un augiem, bet, izejot cauri ievziedu reibumam, to kliedēs ābeļziedu maigums, skanīgā lakstīgalas balss un griezes čirkstēšana.
Pavasarī rasotie zāles stiebri, saules apmirdzēti, laistās dažādākajos kāsu toņos, bet uzartais lauks klusi kūp un garo kā tikko no krāsns izņemts maizes klaips.

Un mūsu zeme dzīvo un smaržo elpojot.

Tik skaists ir mirklis pirms Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas.

Šogad 34. gadadiena un Baltā galdauta svētki gandrīz jau desmit gadus kļuvuši par mūsu tautas tradīciju.

Cēsu Valsts ģimnāzija šajā laikā svin savu tradīciju - Pateicības dienu.

Dienu, kad aicinām ciemos tos cilvēkus, kas snieguši atbalstu un ieguldījumu skolas izaugsmē un attīstībā.
Šis ieguldījums ne vienmēr mērāms naudas daudzumā vai dāvanas lielumā, tā ir neaprakstāma un nenovērtējam palīdzība, izcili padomi, brīnišķīga attieksme, sirsnīgs, draudzīgs atbalsts vai iedvesmojoša rīcība, tā ir emocionāla un garīga pasaules bagātināšana, kas palīdz pilnveidoties, dāsnums, kas sakņojas labestībā un mīlestības pilnā attieksmē, kuru mēs augsti novērtējam.

Šogad esam aicinājuši skolotājus, kuriem paldies saka mūsu skolēni, un tos cilvēkus, ar kuru atbalstu mūsu debesis pavērušās plašāk.

Pirmās skolotājas vai kāda īpašā skolotāja atvērtās durvis uz pasauli bija pirmais mazais impulss un pasaule mainīja krāsas, sakārtojās citās pareizībās un kāds mazais ķipars vai jau nobriedis tīnis atklāja sevī talantu. Skolotājs pieaudzēja audzēknim spārnus, lai tālāk jau ar paša gribu tas paceltos spārnos. Bet šajā pasaulē mēs visi kopā droši jutāmies tad, kad mums sniedza palīdzīgu roku mirklī, kad tas visvairāk bija nepieciešams.

Paldies visiem par kopā radīto, lai Cēsu Valsts ģimnāzija turpinātu augt!

Paldies, ka mūsu skolēniem devāt prasmi mērīt, radīt, domāt, uzplaukt un ziedēt!

Paldies sirds bagātajiem, kuri mums šogad palīdzējuši veidot skolas vidi skaistu un gaumīgu Ziemassvētkos, gādājuši par jaunām mēbelēm izremontētajai skolai un nozīmīgākos mirkļus iemūžinājuši skolas vēsturei!

Atsaucīgi cilvēki izstaro pozitīvu enerģiju, rada siltu, atvērtu un uzmundrinošu vidi.

Paldies vecākiem par skolai veltītu brīvo laiku, uzņēmējiem par sagādātajām dāvanām, dodot prieku citiem!

Kad dzīvojam šaurībā, visvieglāk novērtēt plašumu, kura pietrūkst. Bet mēs jūtamies bagāti, jo mums ir cilvēki, kuri nekad neatsaka savu telpu mūsu ieceru realizēšanai.

Paldies Cēsu Izstāžu namam par viesmīlību!

Paldies Cēsu pašvaldībai par atbalstu!

Foto: Sintija Cērpiņa 

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv