Pusvadītāju diodes darbības izpēte Fizikas kursam vidusskolas klasēs

Publicēts: 20.06.24

Autors: ILMĀRS SILIŅŠ/ datorika, programmēšana/fizika

Ilustratīvais materiāls fizikas stundām, kurās vidusskolas posmā skolēni apgūst tēmas, kas saistītas ar diodes darbības izpratni. Skolotājam, kurš strādā ar konkrētajiem tematiem, tiek piedāvāti trīs videomateriāli, kurus var izmantot klātienes stundās un/vai attālināti pēc katra skolotāja brīvas izvēles, t.sk. fragmentāri.

1. “Elektriskā strāva vakuumā” 15:30

Iekļauts: stāstījums un demonstrējums “Elektriskā strāva vakuumā un vakuuma diode, un vakuuma triode”

https://failiem.lv/u/m7f6w7dtc4  tiks dzēsts 27.06.

2. “Strāva pusvadītājos” 11:16

Iekļauts: stāstījums un demonstrējums “Strāva pusvadītājos un pusvadītāju diode, un pusvadītāju triode”

https://failiem.lv/u/m7f6w7dtc4  tiks dzēsts 27.06. 

3. “Pusvadītāju diodes darbības izpēte” 9:18

Iekļauts: stāstījums un demonstrējums “Pusvadītāju diode, diožu tilts un diodes voltampēru raksturlīkne”

https://failiem.lv/u/tqh99f8rh8  tiks dzēsts 27.06.

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv