Semināru cikls „Noderīga personalizēta atgrizeniska saite"

Publicēts: 04.10.21

5 semināru cikls „Noderīga personalizēta atgrizeniska saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību sniegumu uzlabošanai”, sadarbībā ar Latvijas Universitāti  un „Start Strong”

2020. gada decembrī.

Programmas mērķis.

Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes dažādu optimālu  metožu pielietojumā , lai akcentētu AS kā noderīgu komponentu mācību sasniegumu uzlabošanā, skolēnu individuālo kompetenču attīstībā un lai pilnveidotu pedagogu prasmes efektīva mācību procesa organizēšanā.

Programmas uzdevums.

 • Pilnveidot kursu dalībnieku izpratni par mūsdienīgas mācību stundas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem;
 • Sniegt kursu dalībniekiem atbalstu un praktiskus instrumentus mācību darba pilnveidošanai;
 • Pilnveidot pedagogu prasmes IT rīku un metožu izmantošanā attālinātajā mācību procesā.
 • Veicināt kursu dalībnieku profesionālo izaugsmi praktizējoties nodarbību laikā un savstarpēji apmainoties ar pieredzi līdz šim pielietoto metožu daudzveidīgā AS aktulizēšanā.
 • Sniegt kursu dalībniekiem atbalstu un praktiskus piemērus skolēniem noderīgas AS plānošanai un realizēšanai klātienes un attālinātā mācīšanās procesā.

Plānotie rezultāti:

 • Pedagogi spēs izvēlēties optimālākos rīkus konkrētās tēmas apguvē vai komunikācijā.
 • Pedagogi pilnveidos prasmes izveidot dažāda līmeņa uzdevumus atbilstoši dažādiem sasniedzamajiem rezultātiem.
 • Kursu dalībniekiem ir izpratne par mūsdienīgas mācību stundas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem;
 • Kursu dalībniekiem ir izpratne par mācību stundu atgriezeniskās saites veidošanas instrumentiem;
 • Kursu dalībnieki ir pilnveidojuši savas profesionālās kompetences, t.sk. nostiprinājuši komunikācijas prasmes.
 • Kursu dalībnieki ir ieguvuši idejas un pilnveidojuši prasmi plānot un sniegt noderīgu atgriezenisko saiti skolēniem mācīšanās procesā

Informāciju sagatavoja direktores vietniece metodiskajā darbā Dace Baltiņa

 

Atbalsts-klases-audzinatajiemABartusevica.pdf (4.74 MB) - Lejuplādēt
Aptauja-par-klasiABartusevica.pdf (211.91 kB) - Lejuplādēt
AptaujaABartusevica.pdf (207.24 kB) - Lejuplādēt
E-vestules-etiketeABartusevica.pdf (275.68 kB) - Lejuplādēt
AtgriezeniskasaiteIGaile.pdf (2.02 MB) - Lejuplādēt
TiessaistesrikiILapsina.pdf (441.68 kB) - Lejuplādēt
GoogledisksILapsina.pdf (688.28 kB) - Lejuplādēt
GoogledokILapsina.pdf (580.3 kB) - Lejuplādēt
GooglekontsILapsina.pdf (495.07 kB) - Lejuplādēt
ITrikiILapsina.pdf (3.03 MB) - Lejuplādēt
PlickersKRutmane.pdf (1.18 MB) - Lejuplādēt
Padlet-PlickersKRutmane.pdf (905.01 kB) - Lejuplādēt
Padletsienas-pamacibaKRutmane.pdf (1.67 MB) - Lejuplādēt

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv