Skolotāji viesojas Šauļu ģimnāzijās

Publicēts: 20.05.24

17. un 18.maijs Šauļos.

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāji pieredzes apmaiņā viesojās Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos un Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijās.

Šiauliu Simono Daukanto inžinerijos ģimnāzijas pedagogi bija sagatavojuši pieredzes apmaiņas stundas matemātikā, bioloģijā un angļu valodā.

Bija interesanti vērot, kā ģimnāzijas skolotāji vada matemātikas stundu par varbūtības teoriju, bioloģijā skolēni veic laboratorijas darbu, pētot dažādu miltu sastāvu. Savukārt angļu valodas stundā skolēni stāstīja par emocijzīmēm, to izmantošanu un prezentēja pašu radītu emociju zīmi.

Pēc stundas ar skolotājiem tika pārrunāta stundas gaita, kā tiek plānots mācību process, kas jāveic skolēnam, lai virzītos uz sasniedzamo rezultātu, kā arī tika aktualizēti klasvadības jautājumi, lai klasē tiktu nodrošināts efektīvs mācību process. Sarunās atklājās kopīgais un atšķirīgais mācību stundu uzbūvē Latvijā un Lietuvā.

Sporta skolotāji diskutēja par skolēnu sportiskajām aktivitātēm savās valstīs, savukārt karjeras konsultante iepazīstināja ar aktivitātēm, kuras realizē skolēnu izglītībā, kā vienu no nozīmīgākajām darbībām akcentējot katra skolēna individuālo karjeras izaugsmes plānu, kādu pēc parauga veido katrs skolēns.

Inženieru ģimnāzijas skolēni iepriecināja ar muzikālu sveicienu, prezentēja savus zinātniskās pētniecības darbus inženierzinātnēs un skolēnu mācību uzņēmumos izgatavoto produkciju.

Šiauliu Juliaus Janonio ģimnāzijā, kas ir augstu sasniegumu skola, Cēsu Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Mārcis Greiselis piedalījās fizikas laboratorijas darba stundā “Jaukta slēguma veidošana”, kurā lietuviešu skolēni demonstrēja savas prasmes, izmantojot modernākās tehnoloģijas, kādas pašreiz ir pieejamas Baltijā.

Šiauliu Juliaus Janonio skolas muzejā kopā ar lietuviešu skolēniem bija iespēja darboties ētikas stundā, kurā tika aplūkotas I.Kanta atziņas lietuviešu un latviešu valodā.

Stundā veidojās interesanta sadarbība ar lietuviešu jauniešiem, jo, lai izstāstītu savas domas un atklātu I.Kanta atziņu dziļumu ar asociatīvo kāršu palīdzību, bija jāizmanto tulkošanas iespējas.

Skolas direktors iepazīstināja ar robotikas kabinetu, modernu skaņu ierakstu studiju.
Ģeogrāfijas skolotāja pastāstīja par savu smilšu kolekciju, kas ir otra lielākā smilšu kolekcija Lietuvā.

Patīkamu pārsteigumu sagādāja Šiauliu Juliaus Janonio ģimnāzijas ķīmijas skolotāja, kura pēc pašas iniciatīvas apguvusi latviešu valodu.

Divas bagātīgas izziņas dienas Šauļos - rastas jaunas idejas un sadarbības ieceres turpmākajam.

Paldies vācu valodas skolotājai Ingrida Bagučianskienė, kura strādā abās Šauļu ģimnāzijās, par sadarbības organizēšanu, atsaucību un ieguldīto darbu, lai ciemošanās noritētu sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā!

Paldies Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos ģimnāzijas un Šiaulių Juliaus Janonio ģimnāzijas skolotāju kolektīviem par sirsnīgo uzņemšanu!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv