Teātra māksla

Publicēts: 08.05.24

Cēsu Valsts ģimnāzijā 12.klasēm tiek piedāvāts speckurss teātra mākslā, kurā jaunieši apgūst iemaņas uzstāties uz skatuves, iejūtoties dažādās lomās un attēlojot visdažādākos personāžus.

Stundās tiek izspēlētas gan etīdes, gan īsu iestudējumu un leļļu teātra fragmenti.

Mācību gada garumā katram skolēnam tiek dots uzdevums - izlasot savu izvēlēto grāmatu, veidot scenāriju un pēc tam fragmentu no tā iestudēt kopā ar klases biedriem.

30.aprīlī 12.c klases skolēni izrādīja savus iestudētos fragmentus skolas pedagogiem un 10.c klases skolēniem.

Jaunieši lieliski prata iejusties dažādās atšķirīgās lomās, attēlojot gan sniegbaltīti, gan septiņus rūķīšus, kas bija izveidojuši rokgrupu, gan mūsdienu jaunatni dažādās ainās skolas dzīvē, gan atklājot 20.gadsimta sākuma Francijas cilvēku izjūtas.

Divas skolnieces izvēlējās savu scenāriju veidot kā starpdisciplināru darbu teātra mākslā un kultūrā un mākslā, par pamatu ņemot Roald Dahl grāmatu “Ārčijs un Šokolādes fabrika”. Meitenes izveidoja video filmu un nelielu reklāmas klipu.
Jaunieši, darbojoties teātra mākslas stundās, gūst pieredzi skatuviskajā darbībā, izmantojot kustības un runu cilvēka un dažādu citu tēlu darbības un rīcības atdarināšanai, pauž savu viedokli par gūto pieredzi, kas turpmāk jaunietim ļaus drosmīgāk sevi prezentēt gan nākamajā mācību iestādē, gan pārrunās ar darba devēju vai vienkārši sadzīviskās situācijās.

Speckursu teātra mākslā pasniedz skolotāja Vineta Stīpniece

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv