Uzņēmējdarbības skolēni apmeklē maizes ceptuvi "Cēsu Maize"

Publicēts: 19.04.24

Mācoties uzņēmējdarbību, svarīga nozīme ir tām metodēm, kas paredz skolēnu ārpusklases pieredzi un ļauj saskarties ar reālo pasauli.

15. aprīlī 11. c klases skolēni un 18. aprīlī uzņēmējdarbības grupu skolēni apmeklēja maizes ceptuvi Cēsu Maize tieši vecpilsētas vidū.

Īpašniece Ieva Zaļaiskalna un Matīss Zaļaiskalns pastāstīja par maizes cepšanas procesu, jo tobrīd tika cepta rīta maize.

Skolēni uzzināja par uzņēmējdarbības izaicinājumiem, ar ko ikdienā saskaras mazie uzņēmēji.

Mārketings, riski un iespējas, grāmatvedība un uzņēmuma nākotnes plāni, šie jautājumi interesēja visus, kā arī tas, ka uzņēmuma “Cēsu maize” mērķis ir augsta kvalitāte, lai iepriecinātu vietējos iedzīvotājus un tūristus.

Paldies klases audzinātājai Anitai Alhimovai un uzņēmējdarbības skolotājai Ingai Ozolai!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv