Metodiskie materiāli 7. - 9.klasei “ZĪDĪTĀJI”

Publicēts: 28.05.24

Autore: Inese KUKAINE /bioloģija/ķīmija

Skolēni apgūst putnu orgānu sistēmu, dzīvības procesus, pilnveidos prasmi raksturot un salīdzināt zīdītājus, iepazīstot to daudzveidību, uzbūves īpatnības.

Metodiskajā materiālā apkopots arī plašs interneta resursu materiāls par katru attiecīgās sugas pārstāvi. Materiālā dota bioloģijas saistība ar citiem mācību priekšmetiem, piem. laviešu valodu, mūziku, vizuālo mākslu, dizains un tehnoloģas, u.c.

Piedāvāts arī materiāls par pārsteigumu kastes izveidošanu. Konstruēšanas prasmes skolēni pilnveido, veidojot ģeometriskās figūras – kastes.

Ar šo materiālu skolotāji un skolēni var strādās gan klātienē, gan attālināti. Skolēni var strādāt individuāli, kā arī grupās. Skolotājam iespēja variēt ar dažādiem resursos piedāvātajiem materiāliem, lai bagātinātu stundas, kurās izskata tēmu “ZĪDĪTĀJI”.

Vērtē formatīvi, bet noslēgumā, ja skolēni izveidojuši radošās kastes un darbus demonstrē kopā ar prezentācijām, vērtējums var būt summatīvs.

Materiālā iekļautais saturs (pielikumā):

  • Mērķis;
  • Uzdevumi;
  • Mācību priekšmeta obligātais saturs;
  • Kāpēc šis temats ir būtisks?
  • Ko skolēni ir jau apguvuši?
  • Ko skolēni apgūs šajā tematā?
  • Darba vērtēšanas kritēriji – “ZĪDĪTĀJI”

Izmantots: https://likumi.lv/doc.php?id=268342 

kasteziditajiuzdevumikonstruesana.pdf (1.11 MB) - Lejuplādēt
vertesanasaprakstsziditaji.pdf (472.72 kB) - Lejuplādēt

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv