Skolas vēsture

Skolas pirmsākumi meklējami 1892. gadā, kad Kārlis Millers (Zariņu Kārlis) atvēra savu privāto reālskolu zēniem. 1907. gadā Milleram atļāva skolu pārvērst par privātu reālskolu ar kroņa skolas tiesībām, bet 1912. gadā skolai piešķīra pilnas kroņa reālskolas tiesības.

Otra skola, kura deva pamatu Cēsu ģimnāzijai, bija 1907. gadā dibinātā Kristīnes Apkalnes sieviešu ģimnāzija. Tai bija sagatavošanas klase un pirmās četras klases ar pilnām sieviešu ģimnāzijas tiesībām. 1918. gadā skolā ieviesa Vācijas liceju programmu, bet zemākajās klasēs uzsāka mācības latviešu valodā.

1925. gada 31. jūlijā Izglītības ministrija likvidēja Cēsu - Bērzaines valsts vidusskolu un sieviešu neoģimnāziju un tās apvienoja zem kopīga nosaukuma - Cēsu valsts vidusskola. šis gads tad arī tiek uzskatīts par Cēsu pilsētas ģimnāzijas dibināšanas gadu.

1929./30. m. g. Cēsu valsts vidusskola pārdēvēta par Cēsu valsts ģimnāziju. Skolas vecā korpusa celtniecība sākās 1937.gada pavasarī, kad kalniņā aiz sliežu ceļa svinīgi tika ielikts pamatakmens (ēkas projekta autors Indriķis Blankenburgs). Celtniecība noritēja straujos tempos. Daudzus metrus dziļos skolas pamatus izraka ar lāpstām vien. Jau 1938. gada 1. oktobrī skolēni varēja doties uz savu jauno skolu - vienu no modernākajām Latvijā. Tobrīd Cēsu valsts ģimnāzijā strādāja 25 pedagogi. Sevišķi pieminami Aleksandrs Skuja - konsekvents J.Endzelīna sekotājs, fizikas skolotājs Eduards Celmiņš, ķīmijas un dabaszinību skolotājs, vairāku mācību grāmatu autors Jūlijs Traubergs. 1939.gada februārī skola iegūst Cēsu valsts Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijas nosaukumu. 1940./41.m.g. skolu sauc par Cēsu 1. vidusskolu, bet 1942./44.m.g. - par Cēsu valsts ģimnāziju, vēlāk - atkal par Cēsu 1. vidusskolu.

1990. gadā skolas telpās veidojas Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (direktors J. Endele), bet 1991.gadā šī jaunveidotā struktūrvienība turpina darbu citās telpās. Izveidojas divas fiziski atdalītas skolas: esošā Cēsu 1. vidusskola (direktors I.Zemītis) un jaunveidotā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija.

Cēsu 1. vidusskolai sekmīgi turpinot mācību darbu, tās panākumi tika atzīti un 1996. gada 2. septembrī tā tika nosaukta par Cēsu pilsētas ģimnāziju (direktors I.Zemītis)

2001. gadā skolas reorganizācijas rezultātā atdalās šīs skolas 1. - 9. klases, veidojot jaunu struktūrvienību - Cēsu Pilsētas pamatskolu (skolēniem no 1. līdz 9. klasei). Cēsu pilsētas ģimnāzija savukārt strādā ar proģimnāzijas klasēm (7. - 9. klases) un ģimnāzijas klasēm (10. - 12. kl.).

2002. gadā par Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktori sāk strādāt Gunta Bērziņa. 

2007. gada 29. maijā Ministru kabineta sēdē skolai tiek piešķirts valsts ģimnāzijas statuss.
2007. gada 31. maijā Cēsu pilsētas domes sēdē skolai tiek mainīts nosaukums - Cēsu Valsts ģimnāzija (direktore G.Bērziņa).

No 2022. gada Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore ir Ina Gaiķe.

Filma par skolas vēsturi

Skolas himna

Skolas karogs

Skolas gadagrāmatas

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv