12. klases pēdējais zvans

Publicēts: 18.05.23

DURVIS IR ATVĒRTAS, UN TU ESI CEĻĀ
12. KLAŠU SKOLAS PĒDĒJAIS ZVANS
Kāpēc taureņi skrien svaidīdamies?
Viņi mētājas no brīvās sekundes brīvajā.
Viņi meklē atbrīvoto laiku.
Viņi manevrē no nesamocītās sekundes nesamocītajā.
Tie brīvus brīžus meklē, brīvus brīžus,
no kuriem sanāk atbrīvotais laiks.
Jā, brīvais, nesaistītais.
Jā, ceļa laiks. Nu sāksies ceļš! /I.Ziedonis/

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv