12. klašu izlaidumi

Publicēts: 05.07.21

30. jūnijs, 2021. gads. Šis datums daudziem paliks atmiņā kā diena, kad 12 gadus garais ceļš noslēdzas. Neierasti, un, bez šaubām, citādāk, kā ierasts, tika aizvadīti 3 skaisti izlaidumi, kuru laikā saņemti atestāti un skolas piederības zīme - žetons. Lai arī šī gada absolventiem daudz tika laupīts pandēmijas ierobežojumu dēļ, saviļņojums un aizkustinājums, saņemot dokumentus, sveicot pasniedzējus un vecākus, bija liels. Tomēr līdzās priekam par paveikto darbu, nepamet arī saldsērīgas skumjas par aizgājušo, neziņa, arī bažas par nākotni. Kā nekā - atrodamies lielu pārmaiņu priekšā. Domāju, varu droši teikt visu savu skolasbiedru vārdā - mums ir ļoti paveicies, ka tieši Cēsu Valsts ģimnāzija bija mūsu skola. Ne tikai vieta, kurā gūt zināšanas un mācīties, bet arī pieaugt, mācīties sadarboties un komunicēt ar vienaudžiem, veidot draudzības un attiecības, kas turpināsies arī pēc skolas absolvēšanas. Izlaiduma laikā tika izteiktas daudzas pateicības, tāpēc tikai likumsakarīgi, pateikt vēl pēdējo paldies - skolotājiem, skolas vadībai un darbiniekiem, kas ar savu darbu mūsu skolas gadus padarīja īpašus. Paldies par laiku, enerģiju un atbalstu!

/Dārta Amantova (12.b1 absolvente), kura ieguva titulu "Gada ģimnāziste"/

Paldies Tomam Ņizinam (12.b1 absolventam)!

Paldies skolotājiem Indulim Jirgensonam, Andim Kozakam, Diānai Siliņai un Ilmāram Siliņam!

Paldies klašu audzinātājām Inai Gaiķei, Agritai Bartušēvicai un Ingai Ozolai!

Paldies vienpadsmito klašu audzinātājām Inesei Kukainei, Anitai Alhimovai un Inetai Ābolai!

Paldies Gunitai Bārdai!

Paldies Cēsu Vēstures un mākslas muzejam un personīgi Ievai Kleinei!

Paldies visiem divpadsmito klašu skolēnu vecākiem!

Skolas administrācijas vārdā

direktores vietniece audzināšanas darbā

Vineta Stīpniece

Pilna apjoma fotogrāfijas un video pieejami līdz 2. septembrim.

12.a kl. video: https://failiem.lv/u/avd3ykd67

12.a kl. foto: https://failiem.lv/u/xhysgxqc6

12.b1 kl. video: https://failiem.lv/u/7pp7exj9c

12.b1 kl. foto: https://failiem.lv/u/mcsdn9yp2

12.b2 kl. video: https://failiem.lv/u/73d8v2s83

12.b2 kl. foto: https://failiem.lv/u/652qcgbju

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv