Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu panākumi 2019./ 2020. mācību gadā

Publicēts: 12.06.20

Tuvojas noslēgumam skolas vēsturē vēl nepiedzīvots mācību gads. Tas ir noslēdzies 7. - 11. klašu skolēniem, bet 12. klašu skolēni vēl kārto valsts pārbaudes darbus, lai saņemtu Atestātus par vispārējo vidējo izglītību. Šis gads raisījis daudzas pārdomas, noliekot gan skolēnus, gan skolotājus, gan vecākus situācijā, kurā bija jāmācās dzīvot, mācīties, strādāt, būt ikdienā kopā savā ģimenē. Laiks, kas lika mācīties plānot savu laiku, lika kļūt patstāvīgākiem. Tā ir pieredze, kas mācīja, ka arī tā ir iespējams mācīties. Daudzi skolēni akcentēja ieguvumu – iemācījos plānot savu laiku.

Paldies par startiem starptautiskajās, valsts, Vidzemes un novada olimpiādēs, Zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, konkursos! Paldies par skolas pārstāvēšanu novadā!

Lepojamies par Sandras Siliņas neatlaidību un izcilo startu Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē, iegūstot bronzas medaļu. Sandras kontā šajā mācību gadā ir valstī iegūtā sudraba medaļa informātikas (programmēšanas) olimpiādē un bronzas medaļa matemātikas olimpiādē.

Valsts olimpiādē bioloģijā zelta medaļu izcīnīja Ralfs Trofimovs. Ralfa kontā arī sudraba medaļa valsts matemātikas olimpiādē un bronzas medaļa valsts vēstures olimpiādē.
Bioloģijā sudraba medaļa Tīnai Deinai Kukurītei.

2. vietu valsts vēstures un ģeogrāfijas olimpiādēs un sudraba medaļas ieguva Andrejs Ķīlis. Andrejam valsts Atzinība arī informātikas (programmēšanas) olimpiādē un ekonomikas olimpiādē.

Zinātniskās pētniecības darbu konferencē valstī sudraba godalga Viktorijai Aleksejevai, Kristiānam Kociņam, Karlīnai Gertmanei.
Bronzas godalga Evelīnai Glaudiņai, Artūram Smiltiņam, Sindijai Lindai Rencei, Justīnei Martinsonei, Emīlijai Zelmai Gāršai.

Atzinība Katrīnai Kalniņai valsts bioloģijas olimpiādē, Šarlotei Luīzei Odziņai – valsts bioloģijas un vēstures olimpiādē, Agrim Ratnikam – valsts ģeogrāfijas olimpiādē.

Zinātniskās pētniecības darbu konferencē Vidzemes novadā 1. vieta Viktorijai Aleksejevai, Kristiānam Kociņam, Martai Reinsonei. 2. vieta Zvejam Rūdolfam, Dinai Palsai, Ancei Dancei, Renātei Zapanei, Karlīnai Gertmanei, Evelīnai Glaudiņai, Artūram Smiltiņam, Justīnei Martinsonei, Emīlijai Zelmai Gāršai, Sindijai Lindai Rencei. 3. vieta Anetei Sniedzei, Lorai Ševčukai, Martai Klērai Priedei, Elīzai Šelengovai.

Atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē Vidzemē 2. vieta Martai Lupkinai, Andrejam Ķīlim, Betijai Annai Skrastiņai, 3. vieta Daniēlam Dadzītim.

Vidzemes reģionā Jauno Ģeogrāfu skolas konkursos skola atzīta kā labākā un saņems ceļojošo kausu.

Priecājamies, ka mūsu skola ir to nedaudzo skolu vidū valstī, kurā skolēni var iegūt starptautisko vācu valodas prasmes diplomu DSD I UN DSD II, kuru izsniedz Vācijas Federatīvās republikas Izglītības ministrija. Šogad to saņēma Ance Lapiņa, Alise Annemarija Volfa, Alise Zelča, Asnāte Luīze Podniece, Beatrise Alise Ivanova.

Vidzemes reģionā konkursā „FIZMIX Eksperiments” skolas komanda ieguva 3. vietu, kurā startēja Ralfs Trofimovs, Aleksis Ķirsis, Raimonds Bundzinieks, Jēkabs Eglītis, Marks Maizītis un skolotāja Ligita Neimane.

Literārajā konkursā „Doma izgaismo vārdu” Šarlote Luīze Odziņa valstī ieguva 1. vietu.

Komandu konkursā matemātikā „Atvērtā kopa” valstī skolas komandas ieguva godalgotas vietas: 3. vieta Naurim Šodnakam, Amēlijai Čeičai, Kārlim Dribam, Mārtiņam Dribam, Katrīnai Annai Pelšai, atzinība Evijai Velvelei, Betijai Annai Skrastiņai, Elīzai Ropšai, Keitai Karlīnai Silgalei, Ralfam Trofimovam.

Novadā skolēni savus spēkus pārbaudīja un ar labiem rezultātiem startēja konkursā „Rēķini galvā”.

Novada mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencē kopā iegūtas 66 pirmās vietas, 68 otrās vietas, 58 trešās vietas un 68 atzinības.

Arī šogad tika piešķirtas Latvijas Simtgades stipendijas vienam izcilākajam katras Latvijas vidusskolas absolventam. Cēsu Valsts ģimnāzijā šī gada stipendiāte ir Sandra Siliņa.

Skolas absolventa Edgara Vimbas stipendiju, kura tiek pasniegta ar mērķi – studiju uzsākšanai, šogad piešķīra Andrejam Ķīlim, Ancei Lapiņai un Kristinai Vinogradovai.

Ministru prezidenta Atzinības rakstus par izcilu mācību darbu saņems Sandra Siliņa un Andrejs Ķīlis.

Paldies Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogiem par nesavtīgu darbu skolēnu sagatavošanā valsts un starptautiskajām olimpiādēm!

Paldies pedagogiem par skolēnu sasniegumiem novadā un Vidzemē!

Paldies mūsu skolēnu vecākiem, kuri vienmēr ir atbalstījuši savus bērnus izglītības ceļā, pratuši motivēt, izvirzīt prasības un pārliecināt.

Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv