2020./2021. mācību gads Cēsu Valsts ģimnāzijā

Publicēts: 08.09.21

Vēro, ko vari, tādu darbu dari;
 vēro, kas esi, tādu labu nesi. (Rainis)

Ir sācies jaunais mācību gads Cēsu Valsts ģimnāzijā. Tomēr nozīmīgi ir atskatīties par paveikto iepriekšējā mācību gadā, lai nostiprinātu pārliecību, ka skola strādājusi kā viens kopums, spītējot šim savādajam laikam.

Beidzot 2020./ 2021. m.g., skolas vidējais vērtējums ir 7,97.

Iepriekšējā mācību gadā skolēni arī attālināti iesaistījās, gan A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas, gan Profesora Cipariņa kluba un Jauno matemātiķu konkursos, gan Mazās matemātikas universitātes nodarbībās, saņemot sertifikātus un atzinības rakstus. Cēsu novada domes atzinības rakstus par sasniegumiem novada olimpiādēs saņēma 85 skolēni.

Ik gadu Cēsu Valsts ģimnāzijas 8. un 11. klašu skolēni saņem Cēsu novada pašvaldības naudas balvu par ļoti labām sekmēm ikdienas mācību darbā. Šogad tās saņēma 31 skolēns:

22 proģimnāzisti: Petra Pāsa, Katrīna Plocāne, Sanija Sekace, Kristiāna Šmite, Evelīna Bartkeviča, Katrīna Dārta Kārkliņa, Rūdolfs Dāvis Maklers, Elizabete Leimane, Miks Zviedrāns, Ance Leinasare, Mikus Gustavs Sīlis, Marta Lupkina, Adriāna Krūze, Laura Adele Lubiņa, Marta Valnere, Emīlija Kalniņa, Miķelis Kočāns, Filips Dadzītis, Niks Sveķis, Mārcis Andersons, Emīlija Horna, Anna Rozīte.

9 ģimnāzisti: Kārlis Kide, Līva Krēgere, Evelīna Jonina, Evelīna Ermane-Marčenko, Tīna Deina Kukurīte, Tīna Krastiņa, Lāsma Agnese Bodniece, Ilze Kampenusa, Beatrise Liepiņa.

9. klašu izlaidumā atzinības rakstus un medaļas par panākumiem valsts olimpiādēs saņēma Mārtiņš Driba - bioloģijā sudraba medaļa un Kārlis Driba - bioloģijā zelta medaļa, fizikā sudraba medaļa, atzinība matemātikā.

Atzinīgi panākumi ir 11. klašu skolēniem ZPD valsts lasījumos: dabaszinātņu nozarē Gustavam Jēkabsonam - zelts, sociālo zinātņu nozarē Evelīnai Ermanei-Marčenko - sudrabs, dabaszinātņu nozarē Maksim Biezbārdim un Dāvidam Jansonam – bronza.

2020./2021. m.g. ģeogrāfijas valsts olimpiādē Raivo Grozam atzinība, Ralfam Trofimovam bioloģijas valsts olimpiādē zelta medaļa, fizikas valsts olimpiādē bronzas medaļa.

12. klašu skolēni pabeidza skolu ar ļoti augstiem vērtējumiem gan ikdienas mācību darbā, gan obligātajos centralizētajos eksāmenos, gan izvēles mācību priekšmetos – provizoriski skolas vidējais vērtējums 71,08%. Četriem 12. klases skolēniem piešķirti Ministru prezidenta atzinības raksti, vienai skolniecei - Latvijas Simtgades stipendija, bet trīs skolēni tika iekļauti RTU Talantu programmā, kas dod iespēju studēt pēc individuāli izstrādāta mācību plāna.

Godam aizvadīts skolas 95. jubilejas gads. Skolas kalendārā 2020. gada absolvente Arta raksta:

"Kad iestājos CVĢ, man kāds teica, ka šī skola esot tik laba tādēļ, ka šeit ir stilīgi mācīties un būt gudram, nevis slinkot un paļauties uz citiem. Te mācās cilvēki, kam jaunu zināšanu gūšana rada prieku, cilvēki, kas cenšas un vēlas sasniegt labus rezultātus."

Tātad 2021./2022. MĀCĪBU GADĀ tie ir 351 skolēns - gudrie un stilīgie.

Paldies skolotājiem par nesavtīgu darbu skolēnu individuālo spēju attīstīšanā!

Paldies skolēniem par apzinīgu un uz savu izaugsmi vērstu mācību darbu!

Paldies vecākiem par atbalstu savam bērnam izglītības ceļā!

Informāciju sagatavoja
Cēsu Valsts ģimnāzijas
direktores vietniece izglītības jomā Ina Gaiķe

Foto: Kārlis Pots, Ilmārs Siliņš

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv