Ahimas GamMa ģimnāzijas viesošanās Latvijā

Publicēts: 04.06.23

No 10. maija līdz 17. maijam Cēsu Valsts ģimnāzijā viesojās 2 pedagogi un 15 skolēni no Ahimas GamMa ģimnāzijas Vācijā.
Vācu draugi kopā ar Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem iepazina pilsētas vēsturi, apmeklējot Cēsu viduslaiku pili, tikās ar Cēsu novada Komunikācijas daļas vadītāju Aleksandru Abramovu, kurš pastāstīja par novada aktualitātēm un attīstības plāniem.
Un tad no vārdiem pie darbiem – skolēniem tika noorganizētas orientēšanās sacensības. To laikā dalībnieki iepazina dažādus vides objektus Cēsīs, izzināja labāk gan pilsētu un saliedējās viens ar otru.
Pasākumu programmā tika iekļautas arī izzinošas ekskursijas uz citām Latvijas vietām.
Rīgā skolēni piedalījās izzinošā spēlē pa vecpilsētu un aplūkoja pastāvīgo gleznu ekspozīciju, kā arī Purvīša balvai izvirzītos darbus Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
Valmierā izstaigāja “Gaisa taku”
“Vīnkalnos” cepa picas un baudīja lauku sētas noskaņu.
Vidzemes jūrmalā ieelpoja svaigo jūras gaisu un pēc piecām saulainām dienām sajuta dzestru pavasara lietu.
Vācu viesi priecājās par Latvijas dabu, jauko laiku un ģimeņu viesmīlību.
Projekta koordinators Kristofers Binte (Christopher Bünte) projektā darbojas jau 10 gadus. Viņš atzina, ka Latvija ir ļoti mainījusies. Pilsētas ir sakoptas, visapkārt daudz ziedu, uzlabojusies ceļu kvalitāte, dažviet joprojām notiek remontdarbi. Latvijā, pēc viņa domām, daudz tiek investēts sporta un kultūras jomā.
Paldies projektā iesaistītajiem Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem un vecākiem par viesmīlību un atbalstu!
Īpašs paldies Sprudzānu ģimenei par atsaucību!
Cēsu novada domei par finansiālo atbalstu!
Paldies vācu valodas skolotājai RUTAI AMOLIŅAI!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv