Attālinātās mācības Cēsu Valsts ģimnāzijā

Publicēts: 21.03.20

Skolēni un vecāki!

Attālināto apmācību laikā skolotājs mācību stundu nevadīs stundu sarakstā paredzētajā laikā tiešsaistē, taču galvenā informācijas gūšanas un saziņas forma joprojām saglabāsies E-klase un E-klases pasts. Visi nedēļā veicamie uzdevumi tiks ievietoti attiecīgā mācību priekšmeta pirmajā nedēļas stundā pie stundas tēmas. Konsultācijas tiek plānotas attālināti, dienas pirmajā pusē.

Skolotāju kolektīvā esam vienojušies, ka skolotāji sabalansēs mācību uzdevumu skaitu un apjomu, sniegs skaidru instrukciju uzdevumu izpildei, norādīs pieejamos, nepieciešamos mācību līdzekļus un pārsvarā tiks izmantota formatīvā vērtēšana (bez atzīmēm).

Ja bērns saslimis, par šo faktu informējiet klases audzinātāju. Arī citos jautājumos galvenā kontaktpersona ir klases audzinātājs, sekundāri – skolas E-klases virslietotājs.

Mācību kavējumu reģistrācija nenotiks pierastā formā. Rūpējieties, lai vismaz reizi dienā skolēns būtu piedalījies kādā ar skolu saistītā reģistrējamā aktivitātē (iesūtījis ziņu E-klases pastā, piedalījies attālinātajā konsultācijā, veicis uzdevumus uzdevumi.lv, utml.), jo skolotājiem jābūt pārliecinātiem, ka neviens nav “izkritis” no attālinātās apmācības procesa. Pēc mūsu mācību darba efektivitātes tiks spriests par iespēju nepagarināt mācību gadu.

Augsim kopā!

Cēsu Valsts ģimnāzijas administrācija

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv