Cēsu Valsts ģimnāzija atstāj vēstījumu nākamajām paaudzēm

Publicēts: 18.12.23

Cēsu Valsts ģimnāzija atstāj vēstījumu nākamajām paaudzēm.
Laika kapsula izveidota pēc Skolēnu domes iniciatīvas, idejas autors Mārcis Andersons.

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv