Cēsu Valsts ģimnāzijā viesojas absolvente Marta Rudzīte

Publicēts: 05.06.23

22.maijā savā skolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, viesojās 2015. gada absolvente Marta Rudzite, lai pateiktu paldies pedagogiem par sniegtajām zināšanām un apgūtajām dzīves prasmēm un vērtībām, kas palīdzējušas sasniegt iecerēto.
Marta Cēsu Valsts ģimnāzijā mācījās no 7. klases. Teicamas un izcilas sekmes viņai bija visos mācību priekšmetos, tomēr, jau mācoties proģimnāzijas klasēs, jauniete mērķtiecīgi par savu prioritāti izvirzīja bioloģiju un programmēšanu.
Ģimnāzijas laikā divas reizes piedalījusies starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, iegūstot atzinību un sudraba medaļu.
Skolas laikā Marta aktīvi iesaistījās debašu pulciņā, ar komandu gūstot lieliskus panākumus debašu turnīros.
Pēc ģimnāzijas absolvēšanas iestājusies Jorkas Universitātes Bioloģijas nodaļā, University of York Biology Department Students, kur iegūts bakalaura grāds bioloģijā un maģistra grāds bioinformātikā un teorētiskajā sistēmu bioloģijā.
Šogad, pabeidzot Londonas Impērijas koledžu, Imperial College London, Marta ieguvusi doktora grādu molekulārajā mikrobioloģijā.
Uz mirkli Marta ieradusies apciemot vecākus, radus, draugus un skolu, lai jau drīz dotos uz Amerikas Savienotajām Valstīm un turpinātu pētniecības darbus kā pēcdoktorantūras zinātniskā līdzstrādniece Dārtmutas Geisel Medicīnas skolā, Geisel School Of Medicine At Dartmouth.

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv