Cēsu Valsts ģimnāzijai – 3. vieta Ata Kronvalda fonda "Zvaigžņu reitingā"

Publicēts: 09.09.20

Ata Kronvalda fonds katru gadu nosaka labākos skolu kolektīvus pēc to skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu Valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos.

"Zvaigžņu reitinga" mērķis ir palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuru zināšanas tiek novērtētas starptautiskajās olimpiādēs. Reitingā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi gada laikā.

Cēsu Valsts ģimnāzija Ata Kronvalda fonda veidotajā "Zvaigžņu reitingā” labāko pieciniekā atrodas jau vairākus gadus. Apkopojot starptautisko olimpiāžu rezultātus laikā no 2019. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 1. jūnijam, CVĢ ieguvusi 15 punktus un ieņem godpilno 3. vietu.

Šī gada panākumus nodrošināja saskaņots matemātikas skolotājas Agritas Bartušēvicas un 12.b1 skolnieces Sandras Siliņas darbs, iegūstot bronzas medaļu Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē, kura notika tiešsaistē, un ģeogrāfijas skolotājas Ingūnas Gailes un 12.b1 skolēna Andreja Ķīļa panākums - Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Honkongā iegūtā sudraba medaļa.

Ik gadu Ata Kronvalda fonds godina pedagogus par nozīmīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un viņu tālākizglītošanā, kā arī par skolēnu zinātniskās pētniecības darba organizēšanu un vadīšanu. 2020. gadā A. Kronvalda prēmija piešķirta bioloģijas un dabaszinātņu skolotājai Initai Kriškānei.

Informāciju sagatavoja
Cēsu Valsts ģimnāzijas
direktores vietniece izglītības jomā Ina Gaiķe

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv