Cēsu Valsts ģimnāzijai apstiprināts Erasmus+ projekts

Publicēts: 20.06.24

No nākamā mācību gada Cēsu Valsts ģimnāzijā tiks uzsākta Erasmus+ projekta "Next level - STEM!" īstenošana.

Projekta mērķi:
- sadarboties ar citām izglītības iestādēm Eiropā, lai uzlabotu skolēnu sniegumu STEM mācību priekšmetos un angļu valodā;
- attīstīt skolēnu pētnieciskās prasmes un sekmēt talantīgo skolēnu izaugsmi;
- veicināt skolēnu un skolotāju piederības izjūtu Cēsu Valsts ģimnāzijai. 

Projekta ilgums: 18 mēneši.

Partnervalstis: Slovākija, Vācija, Itālija un Spānija.

Projektā plānotas skolēnu grupu mobilitātes un skolotāju darba vērošana (kopumā 32 mobilitātes).

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv