Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.klašu izlaidums

Publicēts: 22.07.23

Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.klašu izlaidums
ĪSTĀKAIS UN SKAISTĀKAIS VĒL DZIMS!
Šodiena ir diena, kas paceļ mūs spārnos,
Nezinām, kur tā aiznesīs
Un it nekas vēl neliekas par grūtu,
Un varbūt tiešām visa pasaule
Ir tikai tāpēc, lai es, tu, mēs visi arī būtu?
Bet skaidrs ir tas,
ka īstākais un skaistākais vēl dzims
un arvien tālāk mūs sauc no mājām.
Veiksmīgu jaunā ceļa sākumu!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv