Cēsu Valsts ģimnāzijas 2021./2022. mācību gada 8.b klases (audzinātāja Inguna Gaile) skolēnu sasniegumi Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā

Publicēts: 01.12.23

Lepojamies ar Cēsu Valsts ģimnāzijas 2021./2022. mācību gada 8.b klases (audzinātāja Inguna Gaile) skolēnu sasniegumiem Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā, sasniedzot augstu rezultātu - A līmeni.
Cēsu Valsts ģimnāzija ir starp tiem 2% skolu, kas ieguvušas augstāko vērtējumu.
Pētījumā piedalījās 198 Latvijas skolas.
Paldies visiem Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājiem!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv