Cēsu Valsts ģimnāzijas Zvaigžņu stunda

Publicēts: 04.06.23

.. mazai zīlei
milzīgs ozols iznāk.
Nav ne lielu, nav ne mazu
šajā dzīvē iznāk -
ja ir liela mīlestība, tad viss lielais iznāk.
/O.Vācietis/
20. maijā Cēsu Valsts ģimnāzijas Zvaigžņu stunda
2022./2023. mācību gads Cēsu Valsts ģimnāzijā bijis panākumiem bagāts:
138 Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni ieguvuši 294 godalgas novada, reģiona un valsts līmeņa olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos lasījumos un radošajos konkursos.
Īpašs pārsteigums 11.a klases skolniekam Kārlim Dribam un viņa skolotājai Agritai Bartušēvicai - uzdevumi.lv pārstāvja Normunda Vilces ierašanās, lai pasniegtu balvu par Kārļa 1. vietu 11. klašu grupā konkursā "Matemātiskais ķēriens".
Panākumus skolēni svinēja Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči", kur viņi radoši iesaistījās muzeja interaktīvajās nodarbībās un skolas pedagogu sagatavotajās sportiskajās aktivitātēs, pēc kurām visus iepriecināja svētku cienasts.
Vēlam tikpat izcilus un vēl izcilākus panākumus 2023./2024. mācību gadā!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv