Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventi saņem atestātus

Publicēts: 27.07.20

83 ģimnāzijas jaunieši 24. jūlijā saņēma Atestātus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu un VISC Sertifikātus par centralizēto eksāmenu rezultātiem. Skolas vēsturē šis gads un izlaidums ierakstīja savu lapu – citādu. Izlaidums, kas apliecināja atbildīga posma noslēgumu izglītībā, tas apliecināja mūsu jauniešu spēju būt patstāvīgiem, organizētiem un atbildīgiem, lai sekmīgi noslēgtu attālināto mācību procesu un nokārtotu valsts pārbaudes darbus.

Latvijas 100 gades stipendija 500 eiro piešķirta Sandrai Siliņai (12.b1 kl.). Sandra tika apbalvota ar Ministru prezidenta Atzinības rakstu par teicamu un izcilu mācību darbu.

Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents Edgars Vimba jau ceturto gadu turpina atbalstīt 12. klašu absolventus, piešķirot savu stipendiju, kuras mērķis – ieguldījums studiju uzsākšanai. Edgara Vimbas stipendiju 300 eiro saņēma Andrejs Ķīlis (12.b1 kl). Andrejs apbalvots arī ar Ministru prezidenta Atzinības rakstu par teicamu un izcilu mācību darbu. Edgara Vimbas stipendiju saņēma Ance Lapiņa (12.a kl.) un Kristīna Vinogradova (12.b1 kl.).

Bijušais skolas padomes priekšsēdētājs Juris Kozlovskis sniedza personīgu atbalsu studiju uzsākšanai Arnim Cirsim.

Pateicība atbalstītājiem, kuri vienmēr izglītību ir atzinuši par prioritāti!
Pateicība mūsu absolventu ģimenēm, audzinātājām un pedagogiem.

Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores
vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere

Pilna apjoma fotogrāfijas pieejamas līdz 26. septembrim https://failiem.lv/u/vh896sjj#/

Izlaiduma video https://failiem.lv/u/7fx32th5 
https://failiem.lv/u/san2f7zj 

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv