Cēsu Valsts ģimnāzijas bijusī direktore Gunta Bērziņa saņem Draudzīgā Aicinājuma fonda balvu – “Par mūža ieguldījumu izglītībā”

Publicēts: 25.11.23

Paldies Guntai Bērziņai!
Aizrautīga un radoša, veicot uzticētos pienākumus gan kā latviešu valodas un literatūras skolotāja, gan kā Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas un mācību darbā, gan kā skolas direktore.
Dzīves vērtības zinošs un sirdsgudrs cilvēks, kas strādā no sirds uz sirdi. Guntas mīlestība ir Cēsu Valsts ģimnāzija, kurā nostrādāts viss darba mūžs, sākot no 1978.gada.
Viņas darba stilam raksturīgs lietišķums, prasīgums pret sevi un citiem, problēmu risināšana mierīgā gaisotnē. Skolā gan skolēnu un skolotāju, gan kolēģu starpā valdīja cieņpilnas attiecības, darbīga, patīkama gaisotne, kas nenoliedzami bija direktores panākums.
Neatlaidīga, saprotoša un toleranta vadītāja, kura daudz darījusi skolas kolektīva saliedēšanā. Katram skolas darbiniekam veltīts laipns smaids un uzmundrinājums atvēra durvis uz sapratni un bija atslēga ceļā uz labiem panākumiem.
Paldies Draudzīgā Aicinājuma fonda organizatoriem!
Paldies fotogrāfei Sintijai Cērpiņai!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv