Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvam “Kande” augstākā pakāpe

Publicēts: 02.05.24

Cēsu novada Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes skatē, gatavojoties XIII Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem, Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs “Kande” ieguva AUGSTĀKO PAKĀPI.

Paldies kolektīva vadītājam Andim Kozakam par darbu, par radošumu, par jauniešu motivēšanu, radot dejot prieku!

Paldies koncertmeistarei Inesei Lazdiņai par mūzikas un dejas ritma saskaņu mēģinājumos!

Paldies deju kolektīva "Kande" dejotājiem par neatlaidību, centību un apzinīgu darbu mēģinājumos!

Paldies Sintijai Cērpiņai par lieliskajiem foto mirkļiem!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv