Cēsu Valsts ģimnāzijas meiteņu korim “Volante” 1. pakāpe

Publicēts: 30.04.24

26. aprīlī notika Vidzemes Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude - konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

APSVEICAM!

Cēsu Valsts ģimnāzijas meiteņu korim “Volante” 1. pakāpe

Paldies diriģentei Annai Elksnītei un Patrikam Kārlim Stepem par pašaizliedzīgu darbu, sagatavojot meitenes kora skatei, un koncertmeistarei Lindai Biļinskai par ieguldīto darbu!

Paldies meitenēm par neatlaidību, centību un apzinīgu darbu mēģinājumos!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv