Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu panākumi Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkursā

Publicēts: 06.12.23

Lepojamies ar Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu panākumiem Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkursā, iegūstot atzinību vidusskolas grupā:
Temats "Blaumaņa jā un nē"
Estere Volfa, 12.c klase - par pētnieciskām prasmēm tēmas atklāsmē
Elza Bleidele, 12.c klase - par pamatīgumu R. Blaumaņa literāro darbu analīzē
Temats “Kādēļ ar neizdevušos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar neizdevušos cimdu: izārdīt un adīt no jauna”
Gabriela Gulbe, 11.c klase – par atziņu bagātību
Dagnija Novicka, 12.c klase - par vispusīgu analīzi
Loreta Kirilova, 12.a klase – par ģimenisko vērtību saskatīšanu
Paldies Evai Evelīnai Rutei (10.c), Dārtai Lienai Priedītei (11.c), Kristiānai Caparei (12.c) un Elizabetei Gretai Auziņai (12.c) par piedalīšanos konkursā!
Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājām Sandrai Naglei un Ingai Mudelei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv