Cēsu novada 10.-12.klašu filozofijas olimpiāde

Publicēts: 20.12.22

Sveicam Cēsu novada 10.-12.klašu filozofijas olimpiādes laureātus!
1.vieta
Raivo Groza 12.a
Dagnija Novicka 11.c
2.vieta
Rūdolfs Markuss Čeičs 12.a
Amēlija Čeiča 11.a
3.vieta
Tomass Turlajs 12.a
Atis Alens Kabaļs 12.a
Elza Evelīna Abzalone 12.a
Jānis Ošiņš 10.c
Atzinība
Estere Aploka 12.a
Daiga Mārica Kraukle 12.a
Evelīna Abramova 11.c
Rūdolfs Eglītis 10.c
Paldies skolēniem un skolotājam Mārim Bušmanim par ieguldīto darbu, gatavojoties olimpiādei!
Uz valsts olimpiādes posmu izvirzīti:
Dagnija Novicka 11.c
Amēlija Čeiča 11.a
Elza Evelīna Abzalone 11.c
Raivo Groza 12.a
Rūdolfs Markuss Čeičs 12.a
Tomass Turlajs 12.a
Atis Alens Kabaļs 12.a

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv