Cēsu novada 9. klašu vēstures olimpiāde

Publicēts: 10.01.23

Sveicam Cēsu novada 9.klašu vēstures olimpiādes laureātus!
1.vieta
Emīls Gerhards Bērziņš, 9.b
Arta Supe, 9.b
Emīlija Savicka, 9.a
2.vieta
Loreta Akaševa, 9.b
Andris Jānis Rozenbergs, 9.b
3.vieta
Stella Bleidele, 9.a
Regnārs Kreičmanis, 9.a
Paldies skolēniem un skolotājai Inesei Sīmanei par ieguldīto darbu, gatavojoties olimpiādei!

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Sekretāre: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv