Cēsu novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

Publicēts: 25.01.21

Sveicam novada zinātniski pētniecisko darbu godalgoto vietu ieguvējus!

Ķīmijas nozarē

1. vieta
Maksim Biezbārdim un Dāvidam Jansonam

2. vieta
Diānai Soboļevai

Veselības zinātnes nozarē

1. vieta
Sanijai Grigorjevai

Sporta nozarē

2. vieta
Evelīnai Joninai

Bioloģijas nozarē

1. vieta
Ričardam Gailim

Informātikas nozarē

1. vieta
Gustavam Jākobsonam

2. vieta
Gustam Marekam Simsonam

Psiholoģijas nozarē

1. vieta
Beātei Buličevai

Kulturoloģijas nozarē

1. vieta
Selīnai Annai Mieriņai

Vēstures nozarē

1. vieta
Namejam Kalniņam

Ekonomikas nozarē

1. vieta
Ketijai Puņeiko

2. vieta
Ancei Anetei Ravinai
Dārtai Sērmaukšai un Alīnai Šmitei

3. vieta

Sindijai Kubliņai
Evelīnai Ermanei-Marčenko

Paldies skolotājiem Initai Kriškānei, Sarmītei Dreijaltei, Ilmāram Siliņam, Rutai Priedītei, Ievai Lapsiņai, Elzai Strazdiņai, Solveigai Upītei un Ingai Ozolai!

 

Attēls https://www.rmit.edu.au/about/schools-colleges/science/research/research-centres-groups/theoretical-chemical-and-quantum-physics

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv