Dabaszinātņu karjeras ekskursija

Publicēts: 10.06.19

Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

30. maijā skolēni devās uz Rīgas HES - otru lielāko spēkstaciju uz Daugavas, kura kalpo ne tikai elektroenerģijas ražošanai, bet arī Rīgas apgādei ar dzeramo un tehnisko ūdeni, kura stiepjas no Salaspils līdz Ogrei. Izglītojamie ieguva informāciju par dabaszinātņu profesiju daudzveidību, kas saistīta ar enerģētikas jomām, par izglītības iestādēm, kurās iegūt zināšanas par enerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, dažādu procesu automatizāciju gan rūpniecībā, gan mājsaimniecībā, kā arī par racionālu energoresursu izmantošanu un mūsdienīgu vides pārvaldību. Profesionāls darbinieks iepazīstināja ar hidroelektrostacijas darbības principiem, skaidroja to atkarību no klimatiskajiem apstākļiem un situācijas elektroenerģijas tirgū, kā arī lomu Latvijas enerģētikas sistēmā un darbību lielākā Latvijas enerģētikas uzņēmuma AS “Latvenergo” ietvaros. Izglītojamie tika iepazīstināti ar hidroelektrostacijas uzbūvi, izbūves procesu un attīstības plāniem. Enerģētikas jomas darbiniekam jābūt vispusīgi izglītotam dabaszinātņu jomā, matemātikā, jāpārzina modernas, mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas.

Skolēni iepazinās ar Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU) - modernāko medicīnas izglītības centru Baltijā. Izglītojamie guva informāciju, kā augstskolā tiek organizētas studijas, kādi ir uzņemšanas noteikumi un kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš īpaša uzmanība mācoties vidusskolā.

Meistarklasi vadīja mūsu skolas 2011. gada absolvente Anete Ogriņa. Izglītojamie iepazinās ar profesionāļu demonstrējumiem uz manekeniem un simulācijas ierīcēm, piemēram, Sim Man 3G, kas ir paredzēts neatliekamās medicīnas un traumu situāciju apmācībai un nodrošina izglītojamajiem praktisku prasmju izmēģināšanu. Skolēni izmēģināja, kā ņemt asinis no vēnas, kā rīkoties ekstremālās situācijās, kā apieties ar jaundzimušo.

Vispusīgā prezentācijā skolēni tika iepazīstināti ar specialitātēm medicīnā, īpaši tām, kuras vairāk būs nepieciešamas nākotnē, augstskolas uzņemšanas noteikumu prasībām, un profesijai nepieciešamajām prasmēm. Vairāki izglītojamie izrādīja interesi par studijām RSU.

Informāciju sagatavoja Sarmīte Dreijalte

 

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv