Darba pasaules iepazīšana

Publicēts: 25.03.19

Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

25.03.2019. skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, kurā piedalījās 7. – 11. klašu skolēni.
Skolēni ieguva jaunas zināšanas par profesijām planetārijā, iepazinās ar profesiju specifiku, ka tās dod iespēju darboties dažādās projekcijās, datoru tehnoloģijās, astronomijā, dabaszinātnēs.

Skolēni guva  priekšstatu par digitālajām un nanotehnoloģijām, to darbību.
Nodarbības laikā tika demonstrētas mācību un uzziņas programmas 3D krāsainā formātā – sfēriskajā kinoteātrī.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Vineta Stīpniece

 

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv