“Daudzvalodība Baltijas jūras reģionā”

Publicēts: 29.04.23

JAUNI DRAUGI UN VĒRTĪGI PAVADĪTS LAIKS!
Rudens pusē Cēsu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Kande”, Skolēnu pašpārvalde un skolēni, kuri piedalījās Gētes institūta projektā “Daudzvalodība Baltijas jūras reģionā” viesojās Šauļos Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija un Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, izveidojās draudzība starp visām trim skolām.
27. un 28. aprīlī Šauļu ģimnāziju skolēni un skolotāji viesojās Cēsu Valsts ģimnāzijā. Abu dienu garumā viesi iepazina gan skolu, gan Cēsu pilsētu.
27. aprīlī Vienības laukumā notika sadraudzības koncerts, kur piedalījās Šauļu dejotāji, Cēsu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Kande” un viesu dziedātāji.
28.aprīlī Šauļu skolēni piedalījās angļu valodas, vācu valodas, fizikas un matemātikas mācību stundās, kā arī Skolēnu pašpārvalžu pārstāvji dalījās pieredzē, kas vēl vairāk stiprināja kopējo draudzību.
Sadarbība starp skolām turpināsies. Nākamajā gadā tiks organizētas online mācību stundas vācu valodā un citos priekšmetos, kurās skolēni gūs pieredzi, iemaņas un priekšstatus par mācību procesu Lietuvā un Latvijā.
Paldies Skolēnu pašpārvaldes prezidentam JĒKABAM PIKŠĒNAM, EVIJAI VELVELEI, ELLAI MURMAI, MĀRCIM ANDERSONAM un MIĶELIM KOČĀNAM!
Paldies skolēniem, kuri aktīvi līdzdarbojās ELZAI BLEIDELEI, KRISTIĀNA CAPARE, MARTAI JURŠEVSKAI, ALISEI OZOLAI, ESTEREI VOLFAI, ALEKSAI ANNAI ZĒBERGAI, LIĀNAI BALANDINAI, MARKAM HASNERAM, LĪGAI LĀCEI-SĒJĀNEI, RŪTAI PAULAI MIĶELSONEI, KATRĪNAI VILDEREI, LINDAI ZĀRDIŅAI, EMĪLAM MIKUM BAŠKEVICAM, MARTAI ANTONOVAI!
Paldies dejotājiem un skolotājam ANDIM KOZAKAM!
Paldies skolotājam INDULIM JIRGENSONAM!
Paldies direktorei INAI GAIĶEI, skolotājai RUTAI AMOLIŅAI, ANITAI ALHIMOVAI, VINETAI STĪPNIECEI, NATĀLIJAI VOLKOVAI, MĀRCIM GREISELIM, AGRITAI BARTUŠĒVICAI, INETAI ĀBOLAI!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv