Diāna Siliņa - Cēsu novada pašvaldības gada darbinieks 2023 nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem, veicinot Cēsu novada atpazīstamību"

Publicēts: 25.11.23

APSVEICAM!
Cēsu Valsts ģimnāzijas datorikas un programmēšanas skolotāja Diāna Siliņa - Cēsu novada pašvaldības gada darbinieks 2023 nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem, veicinot Cēsu novada atpazīstamību"
Datorikas un programmēšanas skolotāja Diāna Siliņa ir skolotāja, kas vienmēr gatava apgūt visu jauno, lai ieinteresētu jauniešus programmēšanas kursā un rosinātu viņus domāt, cik dažādās dzīves jomās iespējams lietot programmēšanas stundās iegūtās zināšanas. Skolotāja apguvusi Hārvarda Universitātes izstrādāto programmēšanas kursu CS50, mācoties dažādus rīkus un metodiku, kas programmēšanu skolēniem padarītu saistošāku, tādējādi arī popularizējot savu mācību priekšmetu.
Skolotāja Diāna prot motivēt jauniešus, viņas rosināti, skolēni piedalījās LU projektā ,,Talantu attīstības nometne", kas paredzēta izcilības veicināšanai STEM jomā.
Kopš 2016.gada Cēsu Valsts ģimnāzijā notiek valsts līmeņa KSIM (komandu sacensības informātikā un matemātikā) sacensības, kuras koordinē un organizē skolotāja Diāna.
D. Siliņas skolēni piedalījušies gan Baltijas, gan Eiropas līmeņa informātikas olimpiādēs. Viņas skolēni kļuvuši par izciliem programmēšanas jomas speciālistiem, dažkārt pat par viņas skolotājiem.
Skolotājai Diānai ir saistošas skolas vērtības, viņa ir atsaucīga, izpalīdzīga kolēģe, vienmēr atvērta jaunajam, aktīvi iesaistoties iestādes darba plānošanā un attīstībā.

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv