Dokumentu iesniegšana mācībām Cēsu Valsts ģimnāzijas 10. klasē

Publicēts: 27.05.21

Devītās klases skolēn!

Ja esi izlēmis turpmākos trīs gadus savas izaugsmes iespējas saistīt ar Cēsu Valsts ģimnāziju, aicinām Tevi kopā ar vecākiem no 7. līdz 17. jūnijam iesniegt dokumentus, lai mācītos kādā no piedāvātajiem mācību virzieniem.

Skolā jāiesniedz:

* sekmju izraksts vai liecība (vēlāk, pēc izlaiduma - apliecība par pamatizglītības iegūšanu);
* dzimšanas apliecība vai tās kopija;
* vecāku iesniegums;
* veselības karte (no iepriekšējās skolas). 

Kancelejas darba laiks 9.00 - 16.00.

Adrese: L. Paegles iela 1, Cēsis, LV-4101

Gaidīsim Tevi un vecākus Cēsu Valsts ģimnāzijā!

CVĢ administrācja

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv