Cēsu Valsts ģimnāzija meiteņu koris "Volante" ar savām skanīgajām balsīm atbalsīja Latvijas dziedošos zēnus XI Latvijas zēnu koru salidojumā "Dziedāsim! Puikas!" Cēsis! 

Publicēts: 04.06.23

Cēsu Valsts ģimnāzija meiteņu koris "Volante" ar savām skanīgajām balsīm atbalsīja Latvijas dziedošos zēnus XI Latvijas zēnu koru salidojumā "Dziedāsim! Puikas!" Cēsis

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv