ERASMUS+ projekts = gūsti pieredzi un dalies!

Publicēts: 27.11.19

Cēsu Valsts ģimnāzijā noslēdzies ERASMUS+ KA1 skolu sektora projekts "Praktiskas metodes sadarbības prasmju veicināšanai".

Projekta ietvaros mūzikas skolotāja Ilga Šķendere un vācu valodas skolotāja Ruta Amoliņa marta beigās apmeklēja ES finansētu mācību semināru „Sociālo prasmju apgūšana mācību nodarbībās” Grācā (Austrija), kur kopā ar kolēģiem no Vācijas, Igaunijas, Polijas un Latvijas atsauca atmiņā piemirstas lietas, izmēģināja dažādas spēles un inovatīvas metodes, dalījās pieredzē, kā arī smēlās jaunas idejas ikdienas darbam.

Aprīlī pedagoģes dalījās iespaidos ar kolēģiem Cēsu Valsts ģimnāzijā, kā arī prezentēja semināra materiālus. Vērtīgākie materiāli tika iztulkoti. Tāpat tika izveidota spēļu un testu kaste, kas jebkuram interesentam pieejama skolas bibliotēkā.

Jūnijā CVĢ pedagogi tikās neformālā pasākumā lauku sētā, kur praktiski izmēģināja vairākas spēles, Gārdnera testu inteliģences veida noteikšanai un improvizācijas teātra vingrinājumus. Septembrī klases audzinātāji tika informēti par to, kā izvirzīt mērķus pēc S.M.A.R.T. modeļa. Savukārt novembrī pedagogi izvērtēja, kuri materiāli ir izrādījušies noderīgāki. Valodu, sociālo zinību un mūzikas skolotāji, kā arī klašu audzinātāji visatzinīgāk novērtēja Gārdnera testu, sadarbības spēles un improvizācijas teātra vingrinājumus radošuma veicināšanai.

Ar projektā gūtajām atziņām skolotāja I. Šķendere iepazīstināja Cēsu novada mūzikas skolotājus, bet R. Amoliņa Valmieras puses un Vācu Valodas diploma (DSD) skolu vācu valodas skolotājus, kā arī prezentēja sadarbības spēli „Jā /Nē” Dānijas, Islandes un Zviedrijas kolēģiem Nordplus projekta „Svešvalodu mācīšana, didaktika un motivācija” ietvaros.

Paldies visiem, kas atbalstīja šo projektu.

Ruta Amoliņa
CVĢ vācu valodas skolotāja
ERASMUS+ KA1 projekta koordinatore

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv