Erasmus+ projekta “My school my life” sanāksme Cēsu Valsts ģimnāzijā

Publicēts: 03.10.19

No 22. līdz 28. septembrim Cēsu Valsts ģimnāzijā (CVĢ) viesojās projekta partneri no Spānijas, Vācijas un Austrijas 43 cilvēku sastāvā. Viesi apmeklēja mācību stundas un iepazinās ar skolas pamatvērtībām.

Projekta “Mana skola, mana dzīve” mērķis ir sniegt iespēju skolēniem aktīvi piedalīties savas skolas vides veidošanā un tās uzlabošanā. Spānijas skolas mērķis ir izveidot ekodārzu skolas pagalmā, Vācijas skola atjaunos skolas tuvumā esošo "grafiti" sienu, Austrijas skola izveidos skolā gaiteni, izmantojot skolēnu zīmējumus, savukārt Cēsu Valsts ģimnāzijā tiks labiekārtota atpūtas vieta skolēniem skolas pagalmā.

Skolēni un skolotāji prezentēja pirmajā projekta gadā paveikto, kā arī internacionālajās grupās strādāja pie katras skolas mērķa sasniegšanas: veidoja projektu skices, aprēķināja izmaksas un nepieciešamos materiālus. Savas idejas skolēni sāka apkopot Twinspace platformā, kas ir arī skolēnu saziņas un domu apmaiņas vietne.
CVĢ skolēniem ir iespēja veidot savu uzņēmumu. Skolēni pastāstīja par savu ceļu no uzņēmuma idejas līdz realizētiem produktiem un ienākumiem.

Kopā ar ārzemju viesiem tika labiekārtots CVĢ pagalms. Tika uzstādīti soliņi, izgatavoti putnu būrīši un iestādīti dekoratīvie augi.

Mūsu viesi apmeklēja Cēsu novada pašvaldību, kur Kārlis Pots iepazīstināja ar pilsētas stratēģiskajiem mērķiem.

Lai iepazītu Latviju rudenī, viesi devās pārgājienā pa Siguldas skaistākajām vietām. Katrs dalībnieks izgatavoja Siguldas simbolu – spieķīti un keramikas trauciņu par piemiņu no šīs vizītes.
Rīgā viesi iepazinās ar kultūrvēsturiskajām vietām un viesojās Kara muzejā.

Projekta noslēgumā, izvērtējot projekta vizīti CVĢ, Eiropas skolēni atzina, ka visspilgtāk paliks atmiņā tieši Cēsis ar šeit satiktajiem sirsnīgajiem cilvēkiem, sakopto apkārtējo vidi, spēli, kurā tika iesaistīti Cēsu vietējie iedzīvotāji, tradicionālā pēcpusdienā skolā, kurā viesi mācījās latviešu tautas dejas, un viduslaiku pilī piedzīvotais. Īpašs pārsteigums mūsu viesiem bija mūsu skolēna Nameja kokles spēle.

Vairāki no viesiem atzina, ka vēlas atgriezties Cēsīs vēlreiz un satikt jauniegūtos draugus.

Paldies CVĢ skolēniem un skolotājiem par atbalstu projekta īstenošanā!
Īpašs paldies Guntaram Kazakam, Selgai Goldmanei, Elzai Strazdiņai, Aivaram Lambertam, Ilgai Šķesterei, Ingai Ivanovai, Andim Kozakam, Ilgai Šķenderei, Lindai Podniecei, Janai Eglītei, Diānai Kukorei, Agrim Ratnikam, Dārtai Amantovai, Namejam Kalniņam, korim “Tomēr” un deju kolektīvam “Kande”.

Erasmus+ projektu koordinatore Cēsu Valsts ģimnāzijā Ieva Lapsiņa

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv