Erasmus+ projekti 2020

Publicēts: 06.10.20

No 2020. gada 1. septembra Cēsu Valsts ģimnāzijā (CVĢ) ir uzsākts darbs pie 3 jaunu Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektu īstenošanas.

Nākamajos divos gados īstenosim projektu "Schools for a Greener Europe" („Skolas zaļākai Eiropai”). Projekta partnerskolas ir no Slovākijas, Portugāles, Rumānijas un Itālijas. Skolēni tiks izglītoti par „Zaļu” dzīvesveidu un rosināti būt ekoloģiski atbildīgiem un aktīviem ikdienā savas apkārtnes un pasaules labā. Projektā plānotas 4 ārvalstu sanāksmes un 1 sanāksme CVĢ.

Projektā "Waste My Love" („Šķiro ar mīlestību”) izzināsim labas atkritumu apsaimniekošanas praksi, dodoties uz atkritumu pārstrādes vietām, mācoties par materiālu otrreizējās izmantošanas iespējām un izzināsim partnervalstu - Francijas, Grieķijas un Spānijas kultūru. CVĢ skolēniem un skolotājiem būs iespēja piedalīties 3 ārvalstu sanāksmēs.

Ar projekta parteriem no Vācijas, Itālijas un Spānijas (kopīgi īstenojām projektu "Gender Differences”) realizēsim projektu "Learning for a Future between Tradition and Trend" (“Mācīšanās nākotnei starp tradicionālo un mūsdienīgo”). Projektā popularizēsim aktīvu dzīvesveidu, veselīgu uzturu un izzināsim tradicionālās un jaunas mācību metodes mācību procesa dažādošanai. CVĢ plānotas 3 ārvalstu sanāksmes.

COVID pandēmijas dēļ līdz semestra beigām nevienā projektā ārvalstu braucieni nav plānoti. Projektos tiks īstenotas dažādas vietējās aktivitātes (projekta ekskursijas), akcijas un konkursi.

Turpinās arī projekta "Innovation = Motivation" īstenošana, jo pavasarī pandēmijas dēļ nebija iespējams īstenot pēdējās 2 vizītes.

Erasmus+ projektu koordinatore

Cēsu Valsts ģimnāzijā

Ieva Lapsiņa

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv