Erasmus projekti 2021-2022

Publicēts: 13.06.22

Erasmus projekti - alternatīvā klātienes mācību forma 2021./2022.m.g.

 

Jaunajam mācību gadam iesākoties, ar bažām sekojām līdzi valstī un pasaulē notiekošajam, lai saprastu, kā šogad organizēt un īstenot Erasmus+ projektos ieplānotās aktivitātes.

Šajā mācību gadā Cēsu Valsts ģimnāzija turpina īstenot 3 Erasmus+ projektus: “Schools for a Greener Europe” (Skolas zaļākai nākotnei), “Learning for a Future between Tradition and Trend” (Mācīšanās nākotnei starp tradicionālo un mūsdienīgo) un “Waste my  Love” (Šķiro ar mīlestību), kuru partnervalstis ir Itālija, Rumānija, Portugāle, Slovākija, Vācija, Grieķija, Francija un Spānija.

Lai arī klātienes vizīšu īstenošana bija sarežģīta epidemioloģiskās situācijas dēļ, ar projektiem saistītās aktivitātes tika īstenotas gan skolas un mācību stundu ietvaros, sadarbojoties angļu valodas, sporta, matemātikas un datorikas skolotājiem, gan ārpus skolas. Tika organizēti dažādi konkursi un akcijas ar mērķi veicināt «zaļu» un veselīgu dzīvesveidu un būt ekoloģiski atbildīgiem un aktīviem ikdienā savas apkārtnes un pasaules labā.

Mācību gada laikā skolēni izpētīja savu apkārtni, stāstot par sev nozīmīgām vietām un kā viņi tās redz pēc 50 gadiem, izveidoja matemātikas uzdevumus par ekoloģisko pēdu, sakopa skolas un savu apkārtni un atzīmēja Eiropas Valodu dienu.

Projektu nedēļas ietvaros skolēni ieskatījās arī pagātnē un salīdzināja, kā laiku gaitā mainījusies lauksaimniecība, saimniekošanas veidi, eksporta produkti, kādus tradicionālos produktus ģimenes vēl šodien ceļ galdā gan ikdienā, gan svētkos. Skolēni iepazina arī ilgtspējīgas lauksaimniecības modeli un valsts sniegto atbalstu, bioloģiskās lauksaimniecības principiem, ar atkritumu saistītu problēmu attīstību, Zero waste dzīvesveidu un pārtikas atkritumu aktualitāti mūsdienās.

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar veselīgu dzīvesveidu, izpētīt Vidusjūras diētas ietekmi uz veselību, kā arī salīdzināt to ar ēšanas tradīcijām Latvijā un citās valstīs. Īpaša uzmanība tika pievērsta pusaudžu ēšanas paradumiem, traucējumiem, risinājumiem, kā ar tiem tikt galā. Iesaistīto valstu skolēni izveidoja savu “kvalitatīva ēdiena šķīvja” paraugu, kurā iekļāva visus organismam nepieciešamos pārtikas produktus.

Projektu vizītēs ārpus Latvijas liela loma bija tēmām saistītām ar ilgtspējīgu vides attīstību. Skolēniem bija iespējams izzināt dažādus atkritumu veidus un izpētīt to pārstrādes resursus dažādās valstīs, padziļinot izpratni par mūsdienīgām pieejām atkritumu šķirošanā un pārstrādē. Būtiska bija arī atkritumu radītu dabas problēmu attīstības izpētē laika perspektīvā.

Skolēni un skolotāji, piedaloties makulatūras un bateriju akcijā, savāca 1348kg kg papīra un 19,4 kg bateriju, kas ir nodots otrreizējai pārstrādei.

Šajā mācību gada laikā projektā iesaistītajiem Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem bija iespēja doties 5 klātienes vizītēs uz Avolu (Itālija), Oboņā (Francija), Fīrzenu (Vācija), Džiurdžiju (Rumānija) un Granadu (Spānija), piedalīties vienā tiešsaistes sanāksmē decembrī un uzņemt “Schools for a Greener Europe” projekta dalībniekus savā skolā maija vidū.

Lai arī katras sanāksmes laikā sastapāmies ar dažāda rakstura problēmsituācijām, iesaistīto skolēnu enerģija, vēlme darboties un neviltotais prieks par pieredzēto dod iedvesmu turpināt iesākto.  

 

Paldies 7., 8., 10., 11. klašu skolēniem Keitai Koreņkovai, Emīlam Lācim-Sējānam, Adrijai Lācei, Dārtai Malkavai, Amandai Asnei, Agatei Jakovičai, Emīlam Spolītim, Annai Krakopei, Emīlijai Stapulonei, Katrīnai Jurševskai, Viestardam Kalniņam, Stellai Bleidelei, Patrīcijai Ozoliņai, Sofijai Magdalēnai Gulbei, Patrikam Jermolājevam, Evijai Velvelei, Jasmīnai Porai, Katrīnai Kalniņai, Keitai Karlīnai Sigalei, Līgai Lapsiņai, Māricai Krauklei, Šarlotei Luīzei Odziņai, Elīzai Marijai Rudzītei, Elizabetei Blauai, Elīzei Ropšai, Betijai Annai Skrastiņai, Esterei Annai Aplokai un Evelīnai Elizabetei Freimanei, Līgai Lācei-Sējānei, Martai Elizabetei Auzānei, Lindai Zārdiņai, Amēlijai Čeičai, Gabrielai Elizabetei Kornetai - Movzešai, Dārtai Felcai, Ellai Elizabetei Murmai, Alisei Ozolai, Zanei Keišai, Žanetei Leilai Smilgai, Kristī Ozolai, Elzai Abzalonei, Loretai Kirilovai, Rūdolfam Jāvaldam, Ralfam Priedem par aktīvu darbošanos projektos šajā mācību gadā!

Paldies arī citiem skolas skolēniem, kuri piedalījās akcijās un konkursos!

Paldies matemātikas skolotājai Zanei Bergai!

Informāciju sagatavoja

Erasmus+ projektu koordinatores CVĢ

Karīna Rutmane, Selga Goldmane, Elza Strazdiņa

 

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv