Erasmus+ projektu īstenošanā jaunas sadarbības iespējas

Publicēts: 20.05.21

Erasmus+ projektu darbā CVĢ šis mācību gads bija jaunu sadarbību iespēju gads.

Jau pagājušā gada pavasarī bija skaidrs, ka kādu laiku mācību braucieni uz partnervalstīm nevarēs notikt, tāpēc tika meklēti citi sadarbības veidi. Pirmo pieredzi ar virtuālajām vizītēm ieguvām pērnā gada pavasarī, kad organizējām sanāksmi CVĢ ar vairāk kā 120 dalībniekiem, kas arī bija lielisks projekta noslēguma pasākums.

Iepriekšējā mācību gadā tika noslēgti 3 Erasmus+ projekti, bet šajā mācību gadā, neskatoties uz pandēmiju, veiksmīgi tiek īstenoti 4 Erasmus+ projekti. Mūsu partnerskolas ir no Vācijas, Spānijas, Itālijas, Francijas, Grieķijas, Slovākijas, Portugāles, Itālijas un Rumānijas.

CVĢ projektu īstenošanas panākumu atslēga ir sadarbība. Projektos tiek iesaistīti ne tikai skolēni un skolotāji, bet arī vecāki un skolas darbinieki, kā arī projekti netiek īstenoti tikai šaurā projekta mērķgrupā. Projekti tiek integrēti arī mācību procesā, tādējādi visiem skolēniem ir iespējams piedalīties, savukārt, skolotājiem ir iespēja apgūt jaunas, inovatīvas mācību metodes un gūt idejas turpmākajam darbam.

Uzsākot jauno mācību gadu, tapa skaidrs, ka virtuālās vizītes būs veids, kā turpināt sadarbību un strādāt pie projekta īstenošanas. Skolēni, piedaloties virtuālajās vizītēs, atzina, ka tās ir labs veids, kā pilnveidot angļu valodas zināšanas un redzēt praktisku valodas pielietojumu. Turklāt mūsu skolēni ir ieguvuši ne tikai jaunus draugus no paralēlklasēm, bet iepazinuši arī skolēnus no citām valstīm. Dažkārt virtuālajās vizītēs skolēni sarunājoties pavadīja vairākas stundas, iepazīstot citu valstu skolēnu ikdienas paradumus, tradīcijas, kultūru un mācību procesu pandēmijas laikā. Bieži vien skolēni atklāja kopīgas intereses un hobijus.

Šajā mācību gadā kopā ar projekta partneriem mums izdevās īstenot dažādus projektu uzdevumus, konkursus un akcijas.

Skolēni visās partnervalstīs piedalījās logo konkursos, veidoja video un prezentācijas, kurās iepazīstināja ar savu skolu, pilsētu un valsti. Jāpiemin, ka mūsu skolnieces Elzas Niklases (9.a) logo uzvarēja konkursa finālā, un turpmāk tas būs redzams visa veida materiālos, tīmekļa vietnēs, suvenīros un citur.

Oktobrī 7.a un 8.a klase devās projektu ekskursijās uz Līgatnes papīrfabriku, Baltijas jūru, ZAAO dabas un tehnoloģiju parku “URDA", lai pilnveidotu zināšanas par atkritumu šķirošanu un otrreizējo materiālu pārstrādi.

Šī mācību gada pirmajā semestrī 105 mūsu skolas skolēni piedalījās aptaujā par ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Aptaujā iegūtie dati tika izmantoti mācību procesā un projekta darbā.

Projektā "Waste my love" šajā gadā kopīgas sadarbības rezultātā top vizuālās programmēšanas spēle par atkritumu šķirošanu.

Skolēni un skolotāji, piedaloties makulatūras un bateriju akcijā, savāca 1400 kg papīra un vairāk kā 20 kg bateriju, kas ir nodots otrreizējai pārstrādei.

Pavasarī projekta "Schools for a Greener Europe" ietvaros skolēni kopā ar ģimenēm iestādīja 3002 kokus un krūmus savai nākotnei.

Mūsu skolēni piedalījās arī Zemes stundas un ANO Starptautiskās Zemes dienas aktivitātēs, diskutējot par dažādām vides problēmām angļu valodā, minot ieteikumus vides saudzēšanai un uzlabošanai.

7. un 10. klašu skolēni Erasmus+ projektā angļu valodas un datorikas stundās veidoja instrukcijas ar mērķi veicināt vides ilgtspējīgu attīstību, sekmēt zināšanas par bezatkritumu dzīvesveidu, izzināt materiālu otrreizējās izmantošanas iespējas un dažādu lietu izveidošanas pamatnosacījumus. Eksperimentu rezultātā tika izveidotas instrukcijas un uzņemti video, kā pagatavot mājās ziepes, skrubjus, kā pārstrādāt papīru un izmantot to otrreiz, izveidot sveces, sniega globusu, dažādas dekorācijas, puķu podu, putnu barotavu, atkritumu tvertni, krūžu paliktņus, krītiņus un citas lietas.

Projektā "Innovation=Motivation" skolēni atzīmēja Eiropas dienu, izveidojot vienotu video, kurā norādīja galvenās vērtības, esot Eiropas iedzīvotājam.

Nenoliedzami, ikviens projekta dalībnieks gaida iespēju doties uz partnervalstīm, lai tiktos ar jauniegūtajiem draugiem klātienē. Cerēsim, ka nākamajā mācību gadā tas būs iespējams un virtuālās vizītes būs sadarbības veids, kā komunicēt starp tikšanās reizēm klātienē.

Paldies 7. un 10. klašu skolēniem Annai Krakopei, Madarai Kerliņai, Emīlijai Stapulonei, Letīcijai Annai Skridei, Dāvim Mežalam, Emīlam Freivaldam, Sofijai Magdalēnai Gulbei, Patrikam Jermolājevam, Evijai Velvelei, Jasmīnai Porai, Katrīnai Kalniņai, Keitai Karlīnai Sigalei, Līgai Lapsiņai, Māricai Krauklei, Šarlotei Luīzei Odziņai, Elīzai Marijai Rudzītei, Elizabetei Blauai, Elīzei Ropšai, Betijai Annai Skrastiņai, Esterei Annai Aplokai un Evelīnai Elizabetei Freimanei par aktīvu darbošanos projektos šajā mācību gadā!

Paldies arī citiem skolas skolēniem, kuri piedalījās akcijās un konkursos!

Paldies angļu valodas skolotājai Karīnai Rutmanei!

Informāciju sagatavoja

Erasmus+ projektu koordinatore CVĢ

Ieva Lapsiņa

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv