Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Publicēts: 09.05.21

Devītās klases absolvent!

Tev ir visas iespējas kvalitatīvi apgūt zināšanas savas karjeras veidošanai nākotnē, sagatavoties studijām augstskolā, būt daļai no mūsu skolas aktīvajiem jauniešiem, kas dejo, dzied, debatē, nodarbojas ar sportu, piedalās Erasmus + projektos un organizē skolēnu atpūtas pasākumus un ikdienas dzīvi. Nepieciešamības gadījumā tev būs viegli pieejama dienesta viesnīca.

Cēsu Valsts ģimnāzijā Tev ir iespēja no četriem dažādiem mācību virzieniem- inženierzinātņu, dabaszinātņu, sociālo zinātņu un kultūras un mākslas – izvēlēties savu, katrā no tiem iespēja apgūt 3 padziļinātos mācību priekšmetus, jaunu mācību priekšmetu, kas saistīts ar pētnieciskā darba izstrādi un 12. klasē speckursu - ar ļoti plašām dažādu mācību priekšmetu izvēles iespējām.

Mēs tevi gaidīsim!

Piesakies mācībām CVĢ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc04F3VEVZfhbcMqOuS8WLZKAfK81eKjoNCC1pCHRBM7w9EWw/viewform?usp=sf_link

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv