Izstādes atklāšana

Publicēts: 07.10.20

Uz ziedošas atmiņu takas

Tikšanās brīdis ir svēts

Mūžības trauslo mirkļu

Spožuma apmirdzēts

Absolvente Adīna Ķirškalne 1978

Ar dzejas rindām saulainā 2. oktobra pēcpusdienā Cēsu Vēstures un mākslas muzeja konferenču zālē sākās izstādes „Cēsu Valsts ģimnāzija Latvijas valstij" atklāšanas pasākums „No Millera reālskolas līdz Cēsu Valsts ģimnāzijai”, kas veltīts Cēsu Valsts ģimnāzijas 95 gadu jubilejai. Izstāde tapa laikā , kad arī Cēsu muzejs svin savu 95 dzimšanas dienu. Tādēļ likumsakarīgi atklāšanas uzrunu teica Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore Andra Magone, kura arī ir šīs skolas absolvente.

Gaišu atmiņu caurstrāvoti bija arī Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ineses Suijas un Izglītības pārvaldes vadītājas Lolitas Kokinas sirsnīgie sveicieni gan ģimnāzijai un tās direktoriem Ivaram Zemītim un Guntai Bērziņai, gan visai kuplajai pedagogu un skolēnu saimei 95. gadu jubilejā. Emocionālā uzrunā par skolas gadiem ar klātesošajiem atmiņās padalījās VISC Neformālās izglītības departamenta direktore un arī absolvente Agra Bērziņa.

Konkrētie notikumi pasaulē un Latvijā nedeva iespēju ģimnāzijai organizēt plašu absolventu un pedagogu salidojumu, kas tika plānots iepriekš, tādēļ gadadienas organizatoru radošā grupa nolēma izstādes atklāšanā aicināt kā goda viesus pensionētos skolotājus. Kolorītajā Jāņa Endeles stātījumā atklājās laiks, kad jaunais puisis Jānis tikko sāka savas pedagoga gaitas un laiks, kad tika veidota Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija. Kā tradicionāli ierasts, optimismu un dziļu inteliģenci savās uzrunās pauda skolotāji Helēna Sermole un Jānis Rudmiezis. Ar aizkustinājumu klātesošie sveica bijušo ilggadīgo direktoru Ivaru Zemīti, kura vadības periodā skola piedzīvoja ne mazums Latvijai nozīmīgus vēstures notikumus.

Mūsu direktore Gunta Bērziņa, kura uzsāka skolotājas profesionālās gaitas 1978. gadā, bija sagatavojusi krāšņu atmiņu stāstījumu par skolu, notikumiem, kas saistīti ar ģimnāzijas statusa iegūšanu, analizēja pedagogu kvalitatīvā darba ieguldījuma nozīmīgumu, lai saglabātu ģimnāzijas statusu un labo vārdu sabiedrībā un akadēmiskajā vidē. Īpaši siltus pateicības vārdus direktore veltīja saviem kolēģiem Vitai Zeilārei, Mārim Šķēlem un Ilmāram Siliņam. G. Bērziņa pateicās izstādes autorei un veidotājiem.

Izstādes sagatavošana bija daudzu mēnešu skrupulozs pētniecības darbs. Kā uzsvēra izstādes autore Māra Baķe: „Lai izstādītu apkopotos materiālus par skolas vēsturi, būtu nepieciešams ekspozīciju izvietot visās Cēsu muzeja telpās”. M. Baķe pauda gandarījumu par paveikto un par profesionālu vēsturnieku komandas darbu. Izstādes autore īpaši pateicās māksliniekam Dainim Andersonam par sadarbību ekspozīcijas vizuālās koncepcijas sniegumā. Nozīmīgu atbalstu izstādes un pasākuma veidošanā devuši arī Dace Baltiņa, Ilmārs Siliņš, Vija Rozentāle, Dace Tabūne, Kristaps Baltiņš, pasākuma vadītājs (CVĢ 2019./2020.m.g. „Gada ģimnāzists” balva) absolvents Agris Ratniks. Paldies visiem skolotājiem, kuri pievienoja izstādei savas personīgās mantas no skolas gadiem. Klātesošos M. Baķe iepazīstināja ar stendu ekskursu.

Vakara gaitā tika demostrēti fragmenti par skolas vēsturi no Latvijas Nacionālā arhīva fondiem un videofilmām. Ilgas Šķenderes vadītā ģimnāzijas ansambļa izpildījumā pasākuma viesi baudīja vairākas dziesmas. Aizkustinošs bija ansambļa dalībnieku Dārtas Amantovas, Esteres Prikules, Anetes Sniedzes, Matīsa Timermaņa, Kristiānas Šteimanes, Beatrises Liepiņas, Tīnas Zaļaiskalnas, Armanda Robīša, Līvas Krēgeres, Vara Hansa un solistu Elīnas Laiviņas un Toma Ņizina izpildījums.

Vakara noslēgums noritēja neformālās sarunās, baudot svētku kliņģeri, ko viesiem pasniedza direktore Gunta Bērziņa, Cēsu muzeja vadības dāvināto torti un Viduslaku ordeņa pils dārznieces Līgas Eglītes sarūpēto zāļu tēju.

Dace Baltiņa
Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece metodiskajā darbā
Izstādes atklāšanas pasākuma organizatore.

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv