Jauniešu koris "Tomēr" Cēsu novada koru skatē

Publicēts: 29.04.23

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki 2023. gadā
Dziesmusvētku tradīcijas 150 gades zīmē ritošie XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki norisināsies Rīgā no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam.
Sestdien, 22. aprīlī, Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu koris "Tomēr" piedalījās Cēsu novada koru skatē, kurā godam apliecināja to, ka ir cienīgs pārstāvēt Cēsu novada skolu korus XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.
Paldies jauniešiem, skolotājai ILGAI ŠĶENDEREI un koncertmeistarei SOLVITAI JANSONEI!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv