KSIM 2023

Publicēts: 19.05.23

Komandu sacensības informātikā un matemātikā "KSIM Cēsis 2023"
2023.gada 5.maijā Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Komandu sacensību informātikā un matemātikā fināls, kurā piedalījās 15 labākās komandas (ne vairāk kā divas no izglītības iestādes) un tiesības startēt bija jāizcīna decembrī pusfināla sacensībās, kurās piedalījās 83 komandas no dažādām Latvijas skolām.
Sacensību atklāšanā klātesošos uzrunāja Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Ina Gaiķe, novēlot sacensību garu un pāri visam godīgumu un cieņu pret pretiniekiem.
Žūrijas loceklis un sponsoru “Tom Sawyer Software” pārstāvis Rihards Opmanis uzsvēra, ka svarīgi ir mācīties vienam no otra, un vienam par otru, jo kopā komanda ir stiprāka nekā vienkārši trīs kopā salikti skolēni. Vēlēja atrast, par ko priecāties pēc sacensībām - par kādu interesantu uzdevumu vai asprātīgu risinājumu.
Sacensību atklāšanā ar muzikālu sveicienu priecēja Cēsu Valsts ģimnāzijas ansamblis (vadītāja Ilga Šķendere).
Lai uzsāktu sacensības un saņemtu uzdevumus, tradicionāli LU MII pētnieks, žūrijas vadītājs Mārtiņš Opmanis bija sagatavojis uzdevumu - komandas kapteiņiem bija jānosauc Latvijas pilsēta, kuras nosaukumā ir vismaz trīs tādi paši burti, kādi ir vārdā "Cēsis".
Komandām piecu stundu laikā bija jāatrisina žūrijas piedāvātie 10 uzdevumi – vidusskolas pakāpes olimpiādes līmeņa uzdevumi matemātikā un programmēšanā, lielo datu apstrādes, kā arī informācijas meklēšanas uzdevums.
Komandām bija jāiesniedz tikai atbildes, katra komanda sacensību laikā drīkstēja izmantot tikai vienu datoru.
Iegūtās atbildes bija jāiesniedz testēšanas sistēmā, kuru izstrādāja žūrijas loceklis Pēteris Pakalns.
Kamēr skolēni rēķināja uzdevumus, skolotāji apmeklēja Cēsu Vēstures un mākslas muzeju un izstādi “Hallo, Cēsis! Telekomunikāciju vēsturei Cēsīs – 125”.
Noslēgumā klātesošos uzrunāja Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova, savā runā akcentējot, ka arvien pieprasītākas kļūst T-veida personas (T-Shaped Person) – cilvēki,
kuri ir eksperti ar dziļām zināšanām/prasmēm vienā jomā un plašu vispārējo zināšanu/prasmju bāzi.
1. vieta un galvenā balva - Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas komandai “IOI Chokers” – komandā startēja Baltijas informātikas olimpiādes BOI2023 zelta medaļu ieguvēji Ansis Gustavs Andersons, Matīss Kristiņš un bronzas medaļas ieguvējs Valters Kalniņš
2. vieta – RTU Inženierzinātņu vidusskolas komandai “kIDS gENVILS pRAZATS”
3. vieta – Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas komandai “Koši un ģimnāzisti”.
Šīs komandas arī saņēma sacensību galvenā sponsora uzņēmuma Tom Sawyer Software sarūpētās dāvanas.
Atzinības rakstu saņēma 4. - 6. vietas ieguvēji:
* Pirmās programmēšanas skolas komanda “Kartupelīši” (komandā startēja arī BOI2023 sudraba medaļnieks Adriāns Piliksers)
* Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda “Saldie cepumiņi”
* Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas komanda “PRUM”
Sagriezt svētku torti tradicionāli tika aicināti pirmās vietas ieguvēji.
Paldies matemātikas skolotājai AGRITAI BARTUŠĒVICAI un direktores vietniecei VINETAI STĪPNIECEI par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā!
Paldies skolotājai ILGAI ŠĶENDEREI!
Paldies CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAI!
Paldies LU MII pētniekam, žūrijas vadītājam MĀRTIŅAM OPMANIM!
Paldies žūrijas loceklim, sponsoru "Tom Sawyer Software" pārstāvim RIHARDAM OPMANIM!
Paldies Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventei, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniecei INESEI SUIJAI-MARKOVAI!
Paldies Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventiem, žūrijas locekļiem SANDRAI SILIŅAI un PĒTERIM PAKALNAM!
Paldies skolotājiem DIĀNAI SILIŅAI UN ILMĀRAM SILIŅAM!
Tiekamies nākamajā gadā!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv