Konference “TIESĪBAS un VALODA”

Publicēts: 24.10.23

6. oktobrī Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieces Amēlija Čeiča(12.a) un Madara Vildere(12.A) piedalījās konferencē “TIESĪBAS un VALODA”, kas notika Latvijas Universitātes Mazajā aulā.
Pasākuma idejas autore ir Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele.
Konferences mērķis ir veidot Eiropas Savienības Tiesas un citu Eiropas Savienības iestāžu juristu un tulkotāju profesionālo sadarbību ar Latvijas Universitātes tiesību zinātniekiem un Latvijas tiesību sistēmas un citu jomu iestāžu darbiniekiem, lai pilnveidotu latviešu juridisko valodu, it īpaši terminoloģiju.
Kopš pievienošanās Eiropas Savienībai (2004. gadā) Latvijas tiesiskajā sistēmā iekļaujas Savienības tiesības un judikatūra, līdz ar to paplašinās un pilnveidojas juridiskā valoda, notiek terminu un jēdzienu jaunrade.
Jaunietes arī uzzināja, cik svarīga ir sprieduma valodas precizitāte, skaidrība, vienkāršība, lakonisms un stilistiska vienotība, pareiza vārdu izvēle un secība, kas ir vieni no būtiskākajiem elementiem, kas nodrošina sprieduma izpratni, ka sprieduma uztveramību apgrūtina kancelejiska valoda, gari teikumi, liekvārdība, ar saīsinājumiem, datumiem, numuriem, summām pārblīvēts teksts un ka neskaidra, neuztverama sprieduma valoda var atstāt negatīvu ietekmi uz procesa dalībnieku un sabiedrības uzticēšanos tiesai un valstij.
Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas atziņas rosināja meitenes domāt par valodas un tulkojuma nozīmi tiesiskuma nodrošināšanā.
Jaunietes atzīst, ka ir iegūta lieliska pieredze, esot pieredzējušu cilvēku vidū, ieraugot, cik daudz latviešu valoda spēj un cik daudz tās precīzs lietojums ir atkarīgs no mums pašiem.
Liels paldies skolotājai Dacei Vainio par sagādāto lielisko iespēju Madarai un Amēlijai būt tik profesionālā un vienlaikus brīvā, radošā vidē!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv