Konkursa “Raiņa dzejas rotaļas” rezultāti

Publicēts: 27.05.22

Literāro un vizuālās mākslas darbu konkursa

“Raiņa dzejas rotaļas” rezultāti

  1. gadā Raiņa muzejs “Jasmuiža” rīkoja radošo darbu konkursu skolēniem “Raiņa dzejas rotaļas”. Šogad 5.–7. klašu skolēni bija aicināti radīt paši savus dzejoļus, izmantojot vārdus no Raiņa dzejas krājuma “Putniņš uz zara”. Konkursa dalībniekiem bija jāizlasa dzejoļi, jāizvēlas 10–20 neparastāki, svešādi, iespējams, nesaprotami vārdi, kuri jāizmanto savā dzejolī. Uzrakstītais dzejolis bija arī jāilustrē.

Darbus izvērtēja žūrija: vizuālās mākslas skolotāja Anita Puncule, māksliniece Silvija Berezovska, dzejnieki Valentīns Lukaševičs un Raimonds Kirķis.

 Kopā iesūtīti 283 darbi no dažādām skolām.

Cēsu Valsts ģimnāzijas 7.klases skolniece Keita Koreņkova ieguva 2. vietu         

Atzinības rakstu saņēma: Arnis Kalējs, Agnese Ādamsone, Madara Sprudzāne

Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājai Emmai Rass!

Konkursam iesūtītie darbi jūlijā tiks izvietoti virtuālajā izstādē Memoriālo muzeju apvienības mājaslapā (www.memorialiemuzeji.lv).

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Vineta Stīpniece

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv