LIELDIENU IESKANDINĀŠANA

Publicēts: 06.04.23

05.04.2023. plkst. 12.00
LIELDIENU IESKANDINĀŠANA
Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni, vokālās grupas, deju kolektīvs “Kande” un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas skolēni, meiteņu un zēnu koris Vienības laukumā dziedot, dejojot, skandējot tautas dziesmas, Lieldienu ticējumus, vāroties krāsotajām olām, ieskandināja Lieldienas.
Īpaši lūgti viesi bija Cēsu 2.pamatskolas speciālās klases skolēni un skolotājas Elita Bernāte, Agrita Sniķere un asistente Marina Žukavska.
Viesi aktīvi dejoja un piedalījās visās aktivitātēs.
Pasākuma laikā kūrās ugunskurs, uz kura lielajā katlā vārījās Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu un klašu audzinātāju sarūpētās olas.
Daudz pārsteiguma momentus sagādāja olu attīšana, jo katrs krāsotājs bija ielicis daudz radošu izdomu, lai olas nokrāsotos raibu raibos rakstos un krāsās.
Protams, neizpalika olu ripināšanas sacensības un to dāvināšana viesiem un atnākušajiem skatītājiem.
Paldies Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas kolektīvam, īpaši mūzikas skolotājai Arnitai Deigelei, direktores vietniekam Mārim Zvirbulim, Emīlam Stīpniekam!
Paldies mūzikas skolotājai Ilgai Šķenderei, deju kolektīva vadītājam Andim Kozakam, skaņu meistaram Indulim Jirgensonam!
Paldies Cēsu Valsts ģimnāzijas kolektīvam, klašu audzinātājiem, skolotājai Agritai Bartušēvicai, direktores vietniecēm Karīnai Rutmanei un Vinetai Stīpniecei, direktores vietniekam Mārim Priedem!
Lai Lieldienu prieks ienāk katrā ģimenē!
Gaišus un mierpilnus svētkus!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv