LU/VISC STEM nometne meitenēm “Talantu attīstības nometne - 2” Valkā 22.10.-27.10.2023

Publicēts: 10.11.23

LU/VISC STEM nometne meitenēm “Talantu attīstības nometne - 2” Valkā 22.10.-27.10.2023.
Nometne vienkopus pulcēja daudz talantīgu meiteņu.
Šajā nometnē tika uzaicinātas piedalīties Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieces
Amēlija Čeiča
Katrīna Plocāne
Alise Neimande
Arta Supe
Marta Indriksone
Dana Sukonnova,
lai LU un VISC organizētajā STEM nometnē jaunietes papildinātu zināšanas fizikā, matemātikā un programmēšanā.
Meitenes atzīst, ka nometnē iegūtais "ir kā dzinējspēks tiekties pēc jaunām virsotnēm ikdienas mācību darbā un ārpus tā"(Katrīna), "radošās aktivitātes attīstīja prasmi komunicēt, kas noderēs nākotnes profesijā"(Dana).
Izglītojošās aktivitātes nometnē mijās ar jautrām un aizraujošām nodarbībām. Lieliska pieredze bija iejušanās karsējmeiteņu lomā.
Nometnē iegūta gan bagātīga pieredze, gan jauni draugi.
Katrīna raksta: "Tā bija lieliska iespēja izaugsmei mācību darbā un personības pilnveidošanā, kā arī komunikācijas prasmē."
Paldies skolotājai Diānai Siliņai!
Paldies Cēsu novada pašvaldībai par atbalstu!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv