Latvijas dzimšanas dienas pasākums Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Publicēts: 19.11.22

Daudz laimes dzimšanas dienā, LATVIJA!
Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji un koris “Volante” un “Tomēr” un jauktais ansamblis sniedza visai skolas saimei neaizmirstamu brīdi pirms svētkiem muzikālā uzvedumā “Mēs esam viens otram”, lai atcerētos, kā veidojusies mūsu valsts, kāds pamats ir mūsos, cik svarīga nozīme tajā ir ģimenei.
Mums nav augstu kalnu, bet mums ir Gaiziņš, mums nav plašu okeānu, bet mums ir Baltijas jūra, mums vienmēr nav siltu laikapstākļu, ir vēss un drēgns, bet mums ir četri gadalaiki!
Celsim godā to, kas mums ir!
Leposimies par mūsu LATVIJU!
Paldies pasākuma režisorei Vinetai Stīpniecei, mūzikas skolotājai Ilgai Šķenderei, koncertmeistarei Ilzei Jansonei un scenārija autoram Kristapam Svelmem (12.b)!
Paldies direktorei Inai Gaiķei, direktora vietniekam Mārcim Greiselim, skolotājai Agritai Bartušēvicai un skolotājam Indulim Jirgensonam!
Paldies Dārtai un Markusam Kalējiem, Katrīnai Plocānei, Dārtai Priedītei, Klāvam Villerušam, Martinam Bērziņam, Stellai Bleidelei, Sandijai Freibergai, Rūtai Jelevičai, Mikam Sandim Rainskim, Annai Krakopei un Mārcim Andersonam!
Paldies jauktā ansambļa, kora “Volante” un “Tomēr” dalībniekiem!
Informāciju sagatavoja direkotra vietniece Vineta Stīpniece. 

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Sekretāre: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv