Latvijas svētku nedēļa

Publicēts: 15.11.19

Šogad 11. novembris mums bija īpaša diena, jo ne vien skolas saime devās tradicionālajā lāpu gājienā, bet arī mūsu jauktais koris "Tomēr" koncertēja kopā ar komponistu Jāni Lūsēnu.

Koncertā izdziedājām Jāņa Lūsēna ciklu "Neatbildēts zvans", kā arī citas populārākās autora dziesmas korim. Šajos svētkos mums pievienojās arī Krimuldas un Limbažu mūzikas skolu simfoniskie orķestri, Cēsu 1. pamatskolas zēnu koris un soliste Kristīne Zadovska.

Pēc koncerta devāmies ikgadējā lāpu gājienā un nolikām svecītes Latvijas kontūrā Cēsu pils parkā!

Informāciju sagatavoja Agris Ratniks (12.b1)

Paldies skolotājai Ilgai Šķenderei, direktores vietniekam Guntaram Kazakam, direktores vietniecei Vinetai Stīpniecei un jauktajam korim "Tomēr"!

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv